Předchozí 0197 Následující
str. 180

(Háj XIX., 1890, 128.). — 6a více metrů: Oldřichův dub v Pěnici 6-90 m. v prsní výšce objemu (L. R. I., 1900, 51.); dub blíže ješovlckého rybníka u Hrušovan na Moravě 660 m. v objemu (L. R. V., 19l)4, 54.); dub v polesí pohanském na Moravě 6"25 m. obvod kmene (L. R. V., Í904, 78.); dub v Popovicích u Nechanic pod hrází rybníka 6-40 m. objemu v prsní výšce (Háj XXXVI., 1907, 29.); lípa u panské sýpky v Krchlebích u Tloskova 6i>3 m. v obvodu v prsní výšce (Háj III., 1874, 228.); lípa ve Větrníku na Geskoskalicku 6'48 m. v objemu (Háj X., 1881, 59.); lípa na západní straně obce Telecí blíže Poličky 6-5O m. v obvodu (Háj XX., 1891, 114.). — 5 a více metrů: Zižkův dub u Gho-těboře 5-37 m. v objemu ve výši jednoho metru (L. R. III., 1902, 61.); lípa v Lánech u Chotěboře (vyobr. č. 20.) 5"6O m. kmen silný (L. R. III., 1902, 70.); jedle u Devíti skal v pohoří Českomoravském 5'15 m. v objemu v prsní výšce (L. R. IV., 1903, 78.); dub násilnici u vápenky u Bítova na Moravě 5'36 m. v objemu uprostřed kmene (L. R. VI., 1905, 44.); ořech ve farní zahradě' ve Starém Hobzí - na pomezí Cech a Dol. Rakous 5 m. v objemu, l'6O m. průměru v prsní výšce (L. R. VI, 1905, 188.); vaz u Kláštera na Čáslavsku 5'5 m. v objemu (Háj XXXV., 1906, 109.); dub »otec« v zámeckém parku lochovickém 5'50 m. v objemu •v prsní výšce (Háj XXXV., 1906, 142.); buk v Gersdorfu u Rumburka 5'45 m. v objemu dole (Háj III., 1874., 48.); lípa v Zámostí u Hluboké íČes. Budějovice) 5.25 m. v objemu (Háj XIV., 1885, 5.), Upa v Poniklé pod Krkonošemi 5'5 m. v objemu (Háj XV., 1886, 56.); jedle nedaleko Eisenšteinu 5'30 m. v objemu ve výši as l-25 m. (Háj XIX., 1890, 47.); lípa v Pusté Rybné u .Poličky 5'45 m. v obvodu ve výšce 2V2 m. (Háj XX., 1891, 96.); lípa ve Skrdlovicích u Krucemburku 5'75 m. v objemu ve výši prsou (Háj XX., 1891, 96.); jedle »královna« mezi Chlumkem a Bradlem ft'40 m. v objemu (L. R. III., 1902, 70.). — 4 a více metrů: tis pod hradem Pernštvnem na Moravě 4.1 m. v objemu (L. R. IV., 1903, 23.); Riegrůy jilm, na dvoře Předhoři u Malce 4'08 m. v objemu u. pařezu (L. R. V., 1904, 38.); ořech v zahradě p. Fr. Homolky ve Zlosejně na Velvarsku 4 m. v obvodu při zemi (Háj XXXV., 1906, 189.); lípa tiTočníku4'5 m. v objemu (Háj X., 1881, 100.); lípa v Ledvicích u Mšena 4'40 m. v objemu (Háj XX, 1891, 96.); kaštan v restauraci v Čeřově u Jičína 4'50 m. v objemu ve výši 1/2 m. nad zemí (dle dopisu p. V. Janouška, r. 1898). — 3 a více metrů: tis v Krombaehu u Cviková na saských hranicích 3"6 m. v objemu v prsní výšce (L. R. III. 1902, 23.); smrk »otec« na hranicích revíru Sommerwaldu a Břevniee u Něm. Brodu 3"25 m. v obvodu v prsní výšce (L. R. IV., 1903, 4.); jedle »máti« tamtéž 3'50 m. v obvodu (L. R. IV., 1903., 4.); borovice v oddělení Habřina v revíru karolínském u města Rychnova n. Kněžnou 3'60 m. v objemu v prsní výšce (L. R. XI.,' 1905, 111.); svícnovitý smrk na louce v daňci oboře blíže Lysic u Rajce 3-60 m. v obvodu (L. R. VI. 1905, 126); jedle v lesích okresu sušického 3'94 rn. v objemu (Háj I., 1872, 63.); osyka u rybníčku blíže Velvar na Slansku 3o m. síly ve výši jednoho metru (Háj'VIL, 1878, 115.); jedle v Trčkově blíže Nov. Města n. Met. 3.92 m.


Předchozí   Následující