Předchozí 0139 Následující
str. 116

čiče psát a přímulli-by naše skrovné psaní. Ze Sinai a Skynou sme posud v žádnou smlouvu nevešli, kdyžby jí však Záhřebští ze Sinai dostát chtěli, tak aby alespoň o nás věděli, že my sukna uďáli a obzláštfr v budoucnosti si nás více všímali, nebo my uděláme tak dobré a laciné sukna jako fabrikanti. Nejradči by sme byli, kdyby Ste to ráčil zprostředkovat, aby Záhřebští na náš cech psali, cenu udali, kterou přislíbili Sinaiovi a spolu jisté místo udali, kam by se a kdyby se odvést měli? (snad do Vídně). Na nás,, že se ohled brát má, a ž& toho zasluhujeme, každý poctivý Cech ví, né ale ti, co nám k oblehnutí Tojenskému našeho města dopomohli, a proč sme k té velké cti přišli? že sme Cechové srdnatí. Viřiďte bratrům Chorvátským naší největší úctu za jejich slavné počínání a naše skrovné, ačkoliv srdečné přání, aby Jím, Bůh slavného vítězství popřál. Vás neméně ctíme a vážíme si z Nár. Novin, račte s ochotností naších záležitostí se ujmouti, mámeť poctivé a vděčné srdce k naším krajanům. Račte co nejdřív psát. psal V á š. přítel Josef Skorkovský práv. III. roku a oud Slavie. Podpisy starších: Ludvík Příborský, starší. Martin Dítě. Jan Skorkovský, reprezentant. Antonín Trnka, reprezentant. Ignatz Kryštůfek, reprezentant. Frantz Hruschka, representant. Franz Kryštůfek. Quirin Krištůfek. Frantz Hreysa. Josef Prochaska, měšťan. Počítajících se mistrů přes 400. Poněvadž sme měli strach, aby se jako frankované na poště nezdrželo, tak sme to neučinili, ale Pan Erben dostal frankované od nás v té samé záležitosti, tak to račte podotknout.@AR @J. S.

Jos. F. Král:

Revers Petra Skály, školního rektora Vamberskýho r. 1645.*)

Kdy byla škola ve Vamberce zřízena, nelze zjistiti. Tolik však ze-zpráv listinných (knih gruntovních a matrik) plyne, že již v prvých letech XVII. století měla svého učitele, Gtemeť jasně v uvedené knize gruntovní, že »Léta 1626 ve středu po památce svatých tří králův stalo se porovnání přátelské a ubrmanské mezi slovutným a vzácným mužem P. Janem Švamberou Bakovským, na ten čas správci školním v Starém městě Vamberku nad Zdobnicí jakožto původem z strany s jedné a mezi slovutným mužem P. Michalem Khynem, sousedem z města Rychnova z strany druhé a to taková . . .« — Jan Švambera Bakovský — toť jméno prvního známého učitele zdejšího. Nástupce jeho byl Kubias.**) Po něm asi řídil


*) Z knih města Starého Vamberka nad Zdobnicí založených léta 1602 »Jednorožec« nazvaných a t. 6. v knihovním úřadu c. k. okres, soudu v Rychnově n. Knž. chovaných.
**) Matrika křestní fary vamb. 1. 1650 16. Junii, I. 1664 13. Novemb. Matrika, zemřelých r. 167S 9. Febr.

Předchozí   Následující