Předchozí 0141 Následující
str. 118

výš nahůře ode mne dotčeno a oznámeno jest, beze všeho mého násilí a přinucení nějakého, sám svobodně a dobrovolně v témž v Starém městě Vamberce v přítomnosti všech radních pánův na rathouze, touž mou vlastní rukou a nejinou do městských knih na téže budoucí časy a věčnou památku se přednáším a- podpisuji a mým vlastním sekretem toho stvrzuji a zpečeťuji.

Datum v Starém městě Vamberku nad Zdobnicí, 21. dne července leta 1645.    Petr Skála Dašieký.
Jos. Klvaňa:

V stodole na Slovácku.

Staříček mi vypráví a popisuje: Stodola. V ní je mlatevňa nabíjaná. Na tej se mlátí jak kde. S cepama do trojnice, lebo do štvernice alebo včil mlátičku tak túto ruční lebo s konima. Patra stí jak na mlate,, nad mlatevňú ale sů vejš. Dyž tak z nich šustne důle (spadne), to se neptat'! Oplotňa ty sú z každej strany, za němá to je párník, do teho se skladajú taky snopy jak na patra. Shrňak je na jednej straně oplotňe v prostředku, do něho se zhrňává vymlácený obilí. Hambálky sú na hůře. Ráhno. No to je pověšený dřevo na dvoře u samej střechy. Na to vě-šajú párky turkyně. Aj na stromy před domem věšajú lidi turkyň, dyž se na ráhna nedá. Hrubí sediaci negdy, dyž se turkyň zarodí, věšajú ju na patra ve stodole, alebo udělajú schválně lešení. Paže. To sú trámy na stolici ve vazbě střechy, co držijú krovy. Dyž je široký stavení, mu-sijú byt paže. Nádmětky ze střechy nad náspjama, aby na náspjách ne-zmokl. Sklopec sú dveři ve střeže. Tamtudy dávajú na hůru slámu, seno, lebo kdo co má. Flištok je střecha nad chlívkem spuštěná (svislá) ne dvojnaká. Mlat to je jak kolna v jednej bytnosti (spojení) ze stavením, enom že z oboch stran vrata. Na mlátě je upiehovaná (nabitá) mlatěvňa a nad fiú patra z dřev. Ghalupník lebo familiant má teho dosť pro vymlácení tej trošky úrody. Na patra skladajú obilí, ná potom vymlácenu slámu. Nejlepší, dyž je plná hůra slámy na zimu, lebo kde jí néni, šak se nedotopijú v kuťi (chyži), dyž uderí tahá. Fukar. Sú v něm tři žíbra (síta) ječmeny, ovesný a režný. Valach. S tým taky čistívali obilí, má taky žíbra. Je to jak necky, enom při jednom konci to má boky vyšší. Cep, má hůlku, čepíc, ohla vek a svorku; sešiť ho řemínkem a šidlem napřed propchnút! Kuťáky to sú taky cepy. Má to aspoň pěť krůžek železných na sobě, aby dál prošlahl k obříslu, dyž snopy ešěe stojijú na mlate. Ale enom ječmen! Smíděnka na smetání klasí, dyž se vílo na větře a ne s fukarem. To je takový metlicí, ale jak se tá tráva menuje, to nevím. Tady neroste. Vozijxi to lidi. Vidle senný na vytřasování slámy vymlácenej, aby tam neostalo zrno.


Předchozí   Následující