Předchozí 0159 Následující
str. 136

může dětská fantasie sestavovati si koutky v české chaloupce, oživovati ji figurkami československých typů, seskupovati si tam nábytek ve slohu lidovém. Co tu popudů, co tu vábivé látky poskytuje výběr Hračkářského družstva pro dítě české, aby se pobavilo, aby si pohrálo a při tom zároveň s chvalitebnou snahou umělecké výchovy aby přivykalo projevům domácí lidové tvorby umělecké. Pak porozumí pohledu na'náves vesničky české a vynasnaží se z domečků, stromečků, sestaviti si obrázek vesnice s kostelíčkem, s farou, školou, s kovárnou, se mlýnem, s chaloupkami

dřevěnými pod střechami doskovými a nezapomene ani na kapličku a Boží muka ve stínu stromů.

Malý, zkušenější již umělec může potom i napodobit hanácké žudro, malůvky slovácké »líčené« chalupy. Pochopí pak, jak se liší domek a dvůr městský, majitele zámožnějšího, od prosté chaty dřevěné. * Ještě jednou, dřív než umru, Prahu bych chtěl viděti ....«, touží česká písnička. A českým dětem vyplní rázem touhu tato, než vyrostou a Prahu skutečnou uvidí, dobře řešený pokus, znázorniti Prahu s Karlovým mostem, se Staroměstskou rad-i ničí, s Týnským kostelem a s Prašnou branou. Z výběru domků, vížek, bran, klenutí, cimbuří může si dětská fantasie dále tvořiti, sestavovati. Písek, kamení k urovnání půdy, ku napodobení skal a pod. může si dítě svážeti vlastním vozíkem, s koníčky pohyblivými.

Před vánočními hody oasová budiž zmínka o pokusu Hračkářského družstva v Hořicích opatřiti do domácností českých, pro radost dětem i pro vzpomínky na dětství dorostlým jesličkové figurky a jesličky celkové podle vzorů figurek a jeslí starodávných českých. Máme tu na výběr: Jerusalem nahoru na skálu. Figurky pospíchající do Betléma a udivené nad zpěvem andělským, Slováčky, dráteníky, Plzeňačky, Hanáky, poustevníky, pekaře, husopasky, kominíky, dudáky, baču, pastevce i Tři krále Alšovského vzoru . . . Radost i pro dospělé, i pro staré, kteří si mohou ve vzpomínkách na dětství s dětmi za oknem na mechu nebo pod vánočním stromkem nebo ve zvláštním koutě figurky skládati, stavěti české jesličky s českou vesnicí, českými typy lidovými, stupňovitě od Jerusalema


4. Rámec v lidovém slohu oken u staveb dřevěných.


Předchozí   Následující