Předchozí 0340 Následující
str. 317
Florian Zapletal:

Děvčátka s kyselem na květnou neděli a klepáč velikonoční s tragačem v Bochoři na Hané. i

(Se 2 původními obrázky.)

Vylíčil jsem již slovem i obrazem v Českém Lidu, jak u nás chodívají malá děvčátka s kyselem na květnou neděli a jakou radost působí »klepáčům«, hochům, kteří místo zvonění (kdy zvony uletěly do Říma od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty) řehtají, rochtají, klepají dřevěnými


1. Děvčátka s »kyselem« v Bochoři na Hané. Fotograf. Florian Zapletal.


2. Klepáč velikonoční v Bochoři na Hané. Fotograf. Florian Zapletal.

klapačkami. Podrobnosti další a výklad těchto obřadů a zábav doplnil Dr, Zibrt ve své sbírce Veselé chvíle v životě lidu českého: Smrt neseni ze vsi, Pomlázka se čepejří, v Praze, 1910.

A nyní další doplněk: V Bochoři na Hané před celým průvodem chlapců na Veliký pátek jede jeden s tragačem klepavým (po obou stranách kolečka) a přehluší všecky klepačky. Hrká také v odměřeném tempu: tra, tra, tratata .... Ráno »zvonívá« (hrká) klepání obyčejně sám.


Předchozí   Následující