Předchozí 0370 Následující
str. 347

Otázky a odpovědi.

* Šátky na oslavu vítězství a na potupu Napoleona Bonaparta. V museu města Polné jsou podobné šátky dva. Jeden 110 X 110 tištěný fialově a hnědokarminově na bílé půdě. Uprostřed věnčí okřídlená bohyně s nápisem »Germania« tři císaře na podstavci. U podstavce sedí římský voják se štítem F I. U nohou mu leží hydra ubitá třemi šípy a rozlomené okovy. Kraje lemují čtyři výjevy válečné, dva z bitvy u Lipska, jeden dobývání pevnosti u vody a defilé. Na jednom voze francouzském nápis »Tourgou Bagage«. V rozích jsou znaky : rakouský orel F. I., pruská orlice F. W., ruský orel a anglický znak s nápisem »Honi soit qui mal ypense«. Kresba je zběžná,, dosti zdařilá. Kde šátek tiskli, není mi známo. Oslavuje se tu,, jak vidno, bitva u Lipska. — Druhý šátek (89X76) je tištěn červeně. Prostřední obraz: »Russia i Sveden« honí Napoleona přes jeviště Evropy. Pras tasí šavli. V koutku krčí se Rheinbund k Rakousku. Podepsáno anglicky a německy: Europaische Schaubühne in december 1812. Nahoře klečí Evropa před Viktorií a Historii zapisuje. Nápis angl.-něm.: Aus seiner Hand das fallend Schvert der Sieg ergriff und sage : »Sicher, nun Evropa deine Freiheit Dan hängste es hoch dem Ruhmes Tempel auf für Russland eine Trophee so lange da giebs Zeit oder die Seite Geschichte da schreibt fort dauern soll.« — Dole kolem jeviště jásá obecenstvo. Jeden má noviny, na nichž »Dispatches from C° CathcarU. Kraje šátku věnčí 8 obrazů, špatných skutků Napoleona. 1. Bonapart emphangt Josephine die vervorfene Gelibte von Barras mit befehle über die Italienische Armee. 2. Bonapart in Egypten bekennend sich einen Mohame-daner tritt die Bibel mit Fussen (dole portré T. S. Christophe : One of patriot schot at moscov 1812). 3. Bonapart befiehlt seinen Soldaten auf die Türkischen Gefangenen zu Jaffa feuern. 4. Bonapart niedertrechtig seine Ofiziere verrathend und feige verlasend seine Truppen in Egypten. (Dole: Herman Friesse one pour patriots sehot at Bremen april . . . .) 5. Bonapart nach falschen Zerhöre ordinirt den herzog D'Eughein erschossen zu verden. 6. Bonapart zerstört den patriotischen aber unglicklichen Toussaint L'Overture. (Dole Hofer.) 7. Bonapart und der erlose Godoy betriegen Ferdinand VII um seine billigen Rechte zu Bayone. 8. Bonapart gottlos und undangbar beraubet Seiner heiligkeit ben Papst die Besitzungen zu seinem Gebiete gehörig. (Dole portré Schiita.) Podle toho, že je všude na prvním místě angličina a pak zkomolená němčina, šátek je patrně prací anglickou a vytištěn, jak vidno, před bitvou u Lipska, hned po porážce Napoleona v Rusku. (Dotaz dp. K. Procházky.)

    Břetislav Rérych.
* Chodit na lásku. V Radostíně a v okolí na Přibislavsku znamenalo r. 1893 »chodit na lásku« sázeti lesní sadbu, ač se už dělnicím za práci ten čas platilo. Na Polensku znamená »chodit na lásku« pracovati na obecních cestách (Dobroutov) zdarma, za odpis obecních platů nebo dokonce (r. 1898) za pouhou kořalku.    B. Rérych.

Předchozí   Následující