Předchozí 0428 Následující
str. 405
Otakar Leminger:

Stará česká přísloví a pořekadla z Hory Kutné.

Příspěvky ke slovníku staročeskému z řeči hornické.

23- Kusa nevěděti; kusa není někomu do toho. 1529. [Prokop hulrajtýř svědčí:] »Já o ničemž nevím kusa a hned naprosto nic nevím.« (A. V. Protokol, str. 18.) — 1534. [Václav kantor svědčí:] »pergmistr jej [t. j. vort Hašplík v dole Šmitně na Kaňku] propůjčil; dál sem se na to neptal komu, neb do toho mi kusa nebylo a nebylo mi toho potřebí.« (A. V. Svědomí, str. 1.)

24. 1580. [Estera Vaškovy dcera svědčí, že Jan Valdyka řekl Tomáši Uzralovi:] »on [Václav Nábožný] se na nás strojí, se nás nahrá«, [poněvadž byl jimi obviněn, že jim pokradl rudu]. (A. K. Kniha svědomí, str. 2.)

25. Kolem r. 1558. [Tomáš Holý svědčí, že Vojtěch Lorecký mluvil:] »Vyjebení takoví Němci, jakej oni zde průchod mají! Že za prvnějšího času takových věcí by jim netrpěli, a že by s nimi na odplatu hráli, šachty jimi zarovnali tak, jak sou oni předešle Cechům udělali !« (A. M. Svědomí II., str. 198—202.)

26. Kolem r. 1558. [Pavel Huček svědčí, že Jan Ryšánek řekl:] »Ľi mezi kužely nechaje vymlouvání!« (A. M. Svědomí II., str. 315-320.)

27. 1559. [Václav Šatný prý pravil Bohuslavu korbeláři, když jej žádal o klíček od zahrady, aby tam mohl šorfovati:] ». . .abyste mi měli párati a čmuchati a dělati škody zoumyslný, kdež by se vám koliv líbilo U (A. M. Svědomí II., str. 279—280.) Srv. Dra. V. Flajšhanse Česká přísloví L, heslo čmuchati.

28.1578. [Michal Prajr a Vít Štuber dle svědomí Zachariáše Dittrieha:] »potom sobě šelmy dávali a k šibenici odsuzovali jeden druhého« (A. V. Svědomí, str. 24). [Dle svědomí Jíry Dominika] »sobě láli a šelmovali, až na to přišlo, že mu Vít Štuber řekl: a ty si přesvěčenej šelma. Michal Prajr řekl: a já toho mohu dočkati, že tě k šibenici povedou /« (Ibidem, str. 25.)

29. 1578. [Dle svědomí Prokopa Křesala řekl prý Joachym forman o Tobiáši Heroltovi:] »Však mi tam ten hrom Tobiáš sňal, ješto sem jemu dlužen nebyl.« (A. V. Svědomí, str. 22.)

30. 1575. [Dle svědomí Jana Mlynaříka řekla Eva Krátká:] »Kat je sabí.U (A. V. Svědomí, str. 6.)

31. Hroziti sv. Martinem, t. j. výpovědí z práce. 1542. »Bártovi dáno šmeléřství v Flašařích a v Roštrauchu na ten zpuosob, aby toho jinak pilnější byl, než tehdáž, kdy jest prve byl . . . Pakli by se nechoval, tehdy každý týden svatý Mariin před rukama.« (A. K. Lístek v protokolech z r. 1542 mezi E 19 a E 20.)

32. Uhoditi k někomu, do něčeho, s někým oč. Kolem r. 1558. [Důra Němkyně pravila:] »Jestliže mise co ublíží, já k JMGský dobře uhodím.« (A. M. Svědomí II., str. 303—310. Viz čís. 38, 60 a 61). —


Předchozí   Následující