Předchozí 0261 Následující
str. 260
Dr. Čeněk Zíbrt:

Kupfer. Prag. In Commission bei Cajetan von Mayregg, 1833, 12°, str. 56, pod rytinou nápis: Jos. Drda inve: del: et scul: Pragae. Ermorde-rung der Einwohner Nimburgs durch die Sachsen am 14. August 1634. Herausgeg. von Anton Joh. Zimmler. Zahubení obivatelů mnie-sta Nimburka skrz Saksi dne 14. srpna 1634. Vidanim Ant. Jana Zimmlera: »Zimmler ve svém spisku uvádí jména zavražděných, patrně dle zprávy konšelů z 22. října 1634 arcibiskupskému sekretáři Jiříkovi Nefestinovi, jejíž opis také mám, ale bez tohoto seznamu.«

Ondřej Kramolín také uvádí seznam osob povraždených, ale (jak v poznámce uvádím pro srovnanou) liší se Kramolínův seznam od Zim-mlerova výpočtu, vzájemně se doplňují a opravují.

Netvrdíme, že by rýmování Kra-molínovo o minulosti Nymburka měnilo v něčem podstatném záslužné výsledky práce Kulhánkovy. Čerpá z Hájka, z lidového podání, čerpá z pamětí městských, nic nového nepodává, ale jako historické skládání pro místní dějiny zasluhuje přece práce Kramolínova pozornosti. — Proto ji otiskujeme, ponechávajíce i zvláštnosti slohové a pravopisné. Snad, zdá se, mělo tu vliv i nářečí, výslovnost lidová, že některé odchylky nejsou chybami, nýbrž pravidelně se opakující záznamy slov a názvů, podle tehdejší výslovnosti Udové.

O vlasti má, jenž jsi byla, a jsi ještě moje milá, a v dětinství vzrůst vydala, abych z mládí mezi lidma učil se znát Pána Boha, zachoval svaté přikázání mnohá, v paměti měl vůli svatou, zahnal zlost ďábla proklatou, bližního svého uctivě bych miloval


3. Pastva na kovanických lukách.


Předchozí   Následující