Předchozí 0267 Následující
str. 266

11. Závěsy společenstva krejčovského. V Nymburském museu.

věci mnohé. Chceš-li po vodě jezditi, můžeš toho hned užiti, za peníze, jako v Praze, kdo jich dost má, tomu blaze. Nemáš-li, jen se podívej, když spatříš, na tom dosti měj. V městě jsou kostely také postaveny dva veliké, farní Mikoláše svatého, byl nejprv založeného, dvěma věži ozdobený, pro okrasu postavený; k tomu klenutí vysoké, při něm pilíře veliké, krchov zděmi obehnaný, pro podstatu postavený. Při něm děkanství spanilé stávalo někdy přemiló. Druhý kostel i s klášterem takto se jmenuje jménem, Panny Marie Nanebevzetí, jak jest to v knihách v paměti, v němž duchovní přebývali, zákonem se obírali, řád Dominika svatého, pilně ostříhali jeho, odplaty očekávají, neb v Boha naději mají. U Rohová na předměstí, o tom co psát mnoho jesti, synové a dcery milý, tam bylo krásné obydlí, jenž naši předkové milý zde jej sobě oblíbili, ku ctění svatého Jana, předchůdce Ježíše Pána, jenž jest před Bohem největší, mezi svatý nejpřednější, a protož naši předkové, ty Boha bojný otcové, zde na tom místě jej ctili, skrze něj Boha chválili, k jeho cti chrám vystavěli, nákladně jej okrášlili, měl jest veliké nadá'ní, probozství bylo nazvaný, že starý naši předkové, milých svatých etitelové, vážíc sobě místa svatá, víc než v světě všeho zlata, ten chrám Páně navštěvujíc, na zemřelé pamatujíc, jenž i je doprovázeli, dyž je zde pochovávali, Boha vroucně sou vzývali, dyž v chrámě prospěvovali. Bůh jim


Předchozí   Následující