Předchozí 0273 Následující
str. 272

téměř do kruntu vypálil. Po tom ouěinku v tom čase, bral se do své země zase, však vždy pamatoval na to, jak by se moh pomstít za to. Ve třech letech bylo právě, když bylo obilí zralé


18. »Rychtářská práva«. V Nymburském museu.

(1634 v augusti), přitach vojskem zas, sturmoval, dvojnásobně víc sužoval, zdi rozbořil převelice, přes udělal co ulice. Měšťané se dost bránili, hrdinsky mu odpírali, několik hned šturmů stratil, byl by se rád domů vrátil, vidouc zmordovaných mnoho, z lidu svého ATojenského, zbitima mrtvými těly, dvě se řeky zastavěly,


Předchozí   Následující