Předchozí 0283 Následující
str. 282

27. Kříž Rohovladův.

1. P. Václav Linhart, z Vi cen burka. 2. P. Anna Hed vikova cera jeho. 3. P. Mi koláš Zajíček z Rožďalovic 4. P. Fridrich syn jeho. í Fridrich Kautz z Domous nic. 6. Služebník jeho.1)

Z končelův: P. Samuel Rat housky. P. Jan Bitovec, tohi času purkmistr. P. Pavel Šu brt. P, Jan Pšenička. P. Ja kub Chládek. P. Jakub Dvor ský, písař radní.2)

Ze starších obecních: P Václav Táborský. P. Jai Mněsický. P. Jiří Nahlodský P. Jiří Fric. P. Ondřej Hor ský. P. Pavel Stom, rychtái mněský.3)

Z sousedův: Ondřej Seke ra. Tomáš Schramer. Simeor Suk. Michal Maurer. Václai Liška. Jiřík Šprinkl. Ěehoi Čížek. Jakub ßek. Matěj Hor ský. Daniel Buvkorna. Jai Slavík. Jan Bovdanovský Václav Benáeký, řezník. Jar Sláma. Václav Sosna. Jar Cninak, Matěj Havránek Jan Zvěřina, servus. Matouš Slabá. Jan Starší Mecnář Giprián Thošilek. Matěj Kviz Adam Hradisky. Václav Pi-škoholský. Michal Vudter Mikoláš Roušek. Václav Jelínek. Jakub Černohorský. Matěj Črahoský. Mikoláš Chradeeký Havel Svoboda. Jan Horáček. Václav Vohaňka. Martin Horský


*) Srv. Zimmler, Zerstörung Nimburgs, 1. c, str, 28: Hr. Wz! Lynhardt von Neuenberg, Fräulein Hedwig, dessen Tochter. Hi Nikolay Zagiczek v. Hoschtialkowitz. Friedrich, Sohn des Vorigen Kaucz von Domosnitz, sein Diener. •
s) Zimlnler, str. 29: Hr. Johann Bitowetz, Bürgermeister. Sa muel Rathausky, Rathsherri Paul Schubbart. Johann Pscheniaw f Johann Chládek. Jakob Dworsky.
3) Zimmler, str. 29: Wenzel Táborsky. Johann Mistrzicki Georg Náchodsky. Georg Friez. Andreas Horsky. Paul Strom.

Předchozí   Následující