Předchozí 0084 Následující
str. 81
Josef Skutil (Brno):

Národopisný úkol vlastivědných museí u nás a jinde.

TV T ejobsáhlejší částí programu a úkolu našich vlastivědných 1\ museí, jež se těší neobyčejné přízni doby a jsou módou, je ze zřejmých důvodů národopis. Přiznává-li se u nás otevřeně, že vědecká úroveň našich krajinských museí jest celkem nepatrná, nutno v přední řadě zejména poukázati na to, že dnešní stav etnografie naléhavě vyžaduje vyšší úrovně krajinských museí (L. Lábek; Nástin praktické museologie pro krajinská musea vlastivědná 1927, str. 71).

Tohoto požadavku si byla konečně vědoma ve svém vlastním zájmu a ve svém vlastním poslání i Národopisná společnost československá, jež vydala 1925 jako XVIII. roč. Nár. vest. čsl. o jednáních sjezdu národopisných pracovníků čsl. v Praze 1924 za redakce prof. Dr. Horáka obsáhlé a v některých partiích dobře propracované »Úkoly a cíle národopisu československého«. Úkoly obsahují řadu cenných programových referátů Blažkových, Fabiánových, Filipových, Hofmanových, Horákových, Chotkových, Jakubcových, Jeřábkových, Krejčíkových, Pražákových, Sochorových, Stibralových, Strnadových, Svobodových, Tilleho, Václavkových, Vinařových, Vlčkových, Vo-chalových, Vydrových a Zíbrtových, jež určují přesně směrnice některým oborům našeho národopisu pro nejbližší práci, k níž především nutno obrátiti zřetel: založení fotografického archivu, sbírání přežitků, lidová architektura, lidová píseň, archiv lidové prosy, říkadel atd., lidové výšivky, lidové pohádky, domácí průmysl, ochrana lidových památek atd.

Všechny tyto programové studie prozrazují a vyslovují přímo snahu usměrniti účelně naše etnografické studium a musejní representaci příslušného jeho materiálu a není nutno pochybovati o tom, že v některých oborech daly tyto úkoly skutečně ráz vší dnešní práci; je však litovati, že tímto způsobem nebyly projednány i ostatní obsáhlé partie naší etnografie a jest zejména litovati, že s tohoto nejpovolanějšího místa nebyly našim vlastivědným krajinským museím, jichž spolupráce a součinnosti si na př. přeje národopisná encyklopedie »Národopis lidu československého« (prof. Chotek 1. c. str. 25), a pro něž kromě několika vzácných a čestných výjimek je právě národo-


Předchozí   Následující