Předchozí 0091 Následující
str. 88

2. Čekaj, synu, do ješeny, (= ni), ej, čekaj, synu, do je-šeny, naľúbiš še mladej ženy, ej, naľúbiš še mladej ženy!

Čo robice, co děláte; čom, proč; do jeseni (ny), do jeseně (podzimku); naľúbiš se, namiluješ se.

5. Barcanske parobci...2. Bo snite kompere ej, čiry nepuščajú, barcanske parobci, ej 1'úbic še neznajú.

Barcanske parobci, Barcanští mládenci; také na ľubenie, jsou tací na milování; snite kompere, shnilé brambory; čir, moučná kaše, Šťáva; Še, Se. (Pokračování příště.)

Bedřich Moravec:

Lidová mluva na Rokycansku.

? napsání této stati pobídlo mne nařízení Zemské školní rady, aby se věnovala péče vytříbení naší mluvy. Má-li se zlo odstraniti, je předem třeba se s ním seznámiti. Poruchy v mluvě našeho lidu jsou velmi četné, zejména germanismů, za něž lid nezná správného významu, je spousta. Sebral jsem do článku provincialismy a vulgarismy z Plzeňska a Rokycan-ska, jakož i významy, jichž lid užívá v přeneseném smyslu, jak se vyskytují v jižní části našeho okresu, a pokud jsem je mohl po řadu let zachytiti a zaznamenati. Pojal jsem do Článku také germanismy běžné a hlavně vojenské, které vznikly za Světové války a po ní pravděpodobně v mluvě lidové se udrží. Po-něvaž kazimluvů je řada nepřehledná, není zásoba jich tímto článkem ani nepatrným zlomkem vyčerpána.

Babík, muž, syn, babicí báby; babrťa, člověk na duchu obmezený; bác, buchta ze syrových bramborů, viz cmunda a toč; bácy, bacíky, střevíce s dřevěnými podešvy; bachatý, baňatý; balbous, člověk zamračený (ze zlodějské řeči); báňá, po-


Předchozí   Následující