Předchozí 0094 Následující
str. 91

tráva, vřes a mech sloužící jako stelivo; strousy, senné strusky; svarbí, kdo svatbu řídí, tlampač; sychrati, sténati.

Šarovati se, když sáně promáčknou sypký sníh a drhnou po štěrku silnice, nebo když sjíždějí šikmo ? silničnímu příkopu; šatule, škatule, krabice; šedivec, mech nebo všivec na louce; šechnác, šestnáct; šechtadvacet, dvacetšest; šlehy, popruhy; Smolík, pokrm z mlezivy nadojené hned po otelení krávy; šklebenda, nezapražená bramborová polévka; škrabřitka, nerozhodný člověk; škrejpati, poprchávati, krápati; šperovačka, úzký, válcovitý komín.

Jaroslav Nauman:

Čerpáky.

Známým zajímavým předmětem slovenských salaší, s nímž se na nich každý příchozí nejdříve setká, je dřevěný čerpák na žinčicu. Jako podání žinčice příchozím, vždycky bezplatné, jest obřadným prazvykem, tak zachovává dřevěný čerpák nejen z důvodů praktické nerozbitelnosti materiál, ale i z jakéhosi vnitřního, byť neuvědomělého instinktu, prapůvodní vzhled. I když jiné nádoby ustupují, ať již hliněným nebo dokonce plechovým a smaltovaným, čerpák visí dále na stěně na dřevěném kolíčku ve své archaické formě.

Navštívil jsem na slovenských horách několik salaší a tu jsem dospěl několika zajímavých poznatků, pokud se týče výroby čerpáků.

Ne každý bača nebo valach jest již schopen vyrobiti si čerpák sám. A proto nejsou starší, z lepších dob zbylé čerpáky, patinované dlouholetým užíváním a prosycené kouřem, vůbec na prodej. Vždyť nové sami často již kupují od ojedinělých výrobců v dědině, kteří se (hlavně vlivem národopisných sběratelů) v zimě zabývají (na př. v Bělé nedaleko Turč. Martina) výrobou dřevěných předmětů, hlavně čerpáků, dobře znajíce jejich museální cenu. Nejméně 50 Kč za kus.

Na západě a severu Nízkých Tater vyrábějí takoví ojedinělí umělci, nebo i sami bačové a valaši ještě čerpáky hlavně z rakyty (jíva, salix capraea), která tam jako nevítaná, bezcenná dřevina lesní dorůstá mnohdy značných rozměrů a nevídané u nás síly kmenů.

Způsob výroby je sice dosti znám, neuškodí snad však, napíši-li jej letmo znovu. Čerpák sestává ze tří částí. Z dutého dřevěného válce, tvořícího stěny nádoby, ze dna a z ucha. Jde


Předchozí   Následující