Předchozí 0195 Následující
str. 192

ných dat ze života Jiřího Melantricha z Aventýna; Výstava děl a prací Jiřího Melantricha z Aventýna; A. Dolenský: Ilustrační výzdoba tisků Melantrichových; Karel Kabát: Knihtiskař Jiří Melantrich z Aventýna; Fr. Rachlík: Melantrich jako moderní nakladatel; Kus historie nového »Melantricha«. — Obrázky: Dům »U Splavínů« na Malostranském náměstí v Praze III., v němž byla knihtiskárna Bárty-Netolického a jeho společníka Jiřího Melantricha z Aventýna; Portál domu »U dvou velbloudů« v Praze I., v Melantrichově ulici, do něhož Melantrich svou tiskárnu přenesl a rozšířil; Titulní strana Historického Kalendáře z roku 1578 od Daniela Adama z Veleslavína, společný tisk s Jiřím Melantrichem z Aventýna; Bible česká, titulní strana, vydání z roku 1570 (Na titulním listě dole v oválu klečící postava před křižem zobrazuje Melantricha, sázeno gotikou) ; Bible česká, vydání z roku 1570 (Kanonika sv. Petra, textová strana sázená tercií gotickou, četné marginálie garmon-dem); Bible česká, vydání z roku 1570 (Kanonika sv. Jana, textová strana sázená tercií gotickou, zdobená dvěma iniciálami na počátku kapitol); Bible česká (Konečná strana textová, vydání z roku 1577, jak svědčí letopočet v sa,zbě upravené pro toto vydání; pro každé vydání tiskl se pouze titul a strana konečná s letopočtem). Textová strana z Herbáře Petra Mat-thioliho, sázená tercií gotickou s dvěma dřevořezbami; Konečná strana předmluvy Tadeáše z Hájku ? Herbáři, ukončená krásnou dřevořezbou; Kniha Jesusa Siracha 1575 (Předmluva Jiřího Melantricha z Aventýna, sázená tercií gotickou se živým záhlavím); Pamětní deska na radnici v Rožďalovicích, zasazená u příležitosti 300. výročí úmrtí Jiřího Melantricha z Aventýna roku 1880; Vchod do Melantrichovy knihtiskárny (Portál tento jest umístěn nyní v Městském museu pražském na Poříčí); Kniha Jesusa Siracha 1574 (Konečná strana předmluvy druhé s podpisem autora, v níž použito ? sazbě vedle gotiky též písma antikvového); Práva a zřízení zemská z roku 1564 (Mandát císaře Ferdinanda, jímž uděluje místopísaři král. Českého Oldřichu z Prostiboře právo nakladatelské ? prodeji i tisku těchže); Práva a zřízení zemská z roku 1564 (První strana předmluvy sázená gotikou, zdobená uměleckou iniciálkou; předmluvu sepsal Oldřich Humpolec z Prostiboře, místo-písař království Českého); Práva a zřízení zemská z roku 1564 (Ukázka úpravy sazby rejstříku); Práva a ztížení zemská z roku 1564 (Konečná strana předmluvy sázená gotikou s podpisem autora a velmi vkusně upravenou sazbou závěrečnou); Dictionarium z roku 1579 (Titulní strana).


Předchozí   Následující