Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury

Prostonárodní české písně a říkadla

Karel Jaromír Erben, 1864
titulní strana knihy
vyžaduje djvu plugin - stáhněte zde

Prostonárodní české písně a říkadla

Sebral a vydal Karel Jaromír Erben, 1864

Věk dětský
   Kolíbavky
   Hry s malým dítětem
   Rozličná dětská říkadla
   Dětské posměšky
   Dětské vypravování
   Dětské hádanky
      a) podobenství
      b) žert a dvojsmysl
      c) počtářství
   Zvířecí řeč
   Dětská počítadla
   Dětské hry obecné

Písně a říkadla výroční
   Vánoční koledy
      a) o božím narození
      b) o novém roce
      c) o třech králích
   Hromnice. Svatý Matěj
   Masopust
   Svatý Řehoř
   Otloukání píšťalek
   Smrtná neděle
   Pašijový týden
   Velikonoc. Pomlázka
   Helské písně
   Hry jarní
   Máj. Stavění májek
   Sv. Dušní svátky. Hra na krále a královnu
   Hlásání pasaček
   Déšť a slunéčko
   Zvířata a byliny
   Sv. Jan Křtitel
   Hry letní
   Jahodníci
   Hlásání žneček. Obžínky
   Hry podzimní
   Písně posvícenské
   Babí léto
   Přástvy
   Hry zimní

Písně věku mládeneckého a panenského
      a) Mladost, krása, láska
      b) Láska nešťastná
      c) Vzdory
      d) Žerty a posměšky
      e) Hudba a tanec
      f) Ženění a vdávání

Písně a říkadla svatební
   Zastaveníčko
   Svolávání hostů
   Cesta pro nevěstu
   Příchod   Cesta do kostela
   Oddavky
   Cesta z kostela
   Oběd u nevěsty
   V hospodě
   Uvádění nevěsty
   Loučení nevěstino
   Cesta k ženichovi
   Příjezd
   V domě ženichově
   Čepení nevěsty
   Tanec v hospodě
   Skládání věnců

Obecné písně svatební a manželské

Písně společenské
      a) pijácké
      b) smíšené žertovné a satyrické

Písně o stavich, živnostech a jiných stránkách
života občanského

   Kněžstvo
   Zeman. Primas
   Hajdaláci. Študent. Písař
   Řemeslníci. Bednář. Cibuláři
   Hadrník. Hajný
   Havíři. Hokynář. Karbaník. Kolomazník
   Kominík. Koudelník
   Kováři. Krejčí
   Lékař. Mlynáři
   Myslivci
   Nunváři. Parukář. Pekař. Penikář. Plave. Pohodný
   Ponocný. Pošta. Rakař
   Řezníci. Rybnikář. Sladovník
   Ševci
   Tesaři. Tkadlec. Zahradník. Zedník
   Vadrovní. Zloději
   Židé
   Cikáni

Selské hospodářství
   Selská strava

Písně vojenské

Zpomínky historické

Písně rozpravné
      a) světské (balády)
      b) náboženské (legendy)

Říkadla v nemocech

Marnost světská, smrt a pohřeb
   Písně pohřební