Předchozí 0098 Následující
str. 97

doboleslavska a Benátecka. I. r. 1928. — * Brdský kraj. Měšíčník, věnovaný zájmům musejním a osvětovým. Rokycany r. 1908—1915. — * Čáslavský kraj. Listy pro sběr staré i nové kulturní práce na Čáslavsku a v okresech sousedních. Čáslav r. 1907—1909. — * Hradecký kraj. (Dříve Archiv.) Ilustrovaný měsíčník, věnovaný kulturně historickému životu. Černilov r. 1904—.1914. — * Jihočeský kraj. Měsíčník, věnovaný studiu jihočeských otázek. Tábor 1910 — 1915. — * Jihočeský přehled. České Budějovice. I. r. 1926. —

* Jitřenka. List pro zábavu a poučení. Polička. I. r. 1882. (Národopisné stati obsahují hlavně ročníky počáteční.) — Kraj Kalicha. Sborník okresu táborského, milevského a sedlčanského. R. 1924— 1931. — Krajem Horymírovým. Vlastivědný sborník Podbrdského kraje. R. 1921/22—1928. — * Krajem Lučanů. Vlastivědný sborník českého musea v Žatci. I. r. 1929. — Krajem Pernštýnův. Vlastivědný sborník školního okresu pardubického. I. r. 1920. — Královéhradecko. Vlastivědný sborník pro školu i dům. I. r. 1923. — Kravařsko. Vlastivědný sborník východní Moravy. Nový Jičín. I. r. 1931. — * Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české. I. r. 1925. — Lomnicko nad Popelkou. Vlastivědný sborníček pro školu a dům. R. 1920—1923. (Přeměněn v soustavnou monografii).—

* Musejník čáslavský. Publikace Musejního spolku „Včela čáslavská". I. r. 1913. — Náš domov. Vlastivědný sborník okresů Jičín— Libáň—Sobotka. R. 1925 — 1928. — Naš rodnyj kraj (pro východní Podkarpatskou Rus). Tiačevo. I. r. 1922. — Naše Polabí. Vlastivědný sborník okresu brandýského. I. r. 1923. — Naše Praha. Vlastivědný časopis pro mládež, r. 1924—1930. — Naše republika. Praha. I. r. 1930. — * Naše Valašsko. Kulturní věstník o jeho životě a potřebách. R. 1930—'1932. — Od hor Krušných. I. r. 1923. — Od Horácka k Podyjí. Vlastivědný sborník západní Moravy. I. r. 1924. — * Od Ještěďa k Troskám. Vlastivědný sborník českého severu. I. r. 1922. — Od Kladského pomezí. Vlastivědný časopis pro školní okresy: broumovský, náchodský, novoměstský nad Metují, trutnovský a přilehlý obvod menšinový. I. r. 1923. — Od Stříbrných Hor. Časopis školní mládeže Příbramska a Dobříšska. I. r. 1928. — Od Trstenické stezky. Vlastivědný sborník okresu litomyšlského, poličského a vysokomýtského. I. r. 1921. — Ohníčky mládí. Dětský časopis pro posílení lásky k domovině, společenského citu a vůle k dobru. I. r. 1923. — * Otavan. Měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král. města Písku a kraje Prácheňského. I. r. 1917. — * Plzeňsko. List pro vlastivědu izápadních Čech. I. r. 1919. — Pod Blaníkem. Vlastivědný sborník okresu benešovského. I. r. 1921. — Podbrdský (Beroun-ský) kraj. Sborník statí, památek a vyobrazení o jednotlivých obcích. R. 1922—1928. — Podřipský musejník. Ročenka musea


Předchozí   Následující