Předchozí 0138 Následující
str. 137

Předpovědi a proroctví.

Soubor proroctví podali (kdysi Ferd. Menčík: Česká proroctví (Praha 1914) a (Č. Zíbrt: Zlatý jelen ona pražském mostě, slepý mládenec, Sibylla a jiná proroctví staročeská (Praha 1914). — Vědeckou studii o lidových předpovědech v tradici zpracoval Jiří Polívka: Znamení života, předzvěsti smrti v lidových podáních, obyčejích a pověrách (Národop. Věstník XII., XIII. 1917, 1918). — F. V. Vykoukal pojednal kdysi O snech a výkladech snů (iPra-ha 1898). — Karel Schiffner shromáždil sbírečku pranostik a přísloví hospodářských. Z mudrosloví rolníkův (Praha 1881). — Množ-btví látky je ovšem kromě toho roztroušeno v monoigrafiích oblastí, v Českém Lidu a ve všech vlastivědných časopisech.

Lidové léčení.

F. V. Vykoukal: Domácí lékařství našeho lidu. (Praha 1894.) — K. V. Adámek: O léčení lidovém. (Lidové rozpravy lékařské V. Praha 1904.) — J. Košťál: Byliny léčivé v podání prostonárodním. (7896.) — Týž: Nemoci oční v podání prostonárodním. (Čas. přátel starožit. X. 1902.) — J. Valchář: Prostonárodní lékařství ma Dolno-kralovicku. (Národop. Sborník VIII. 1902-) — Četné zprávy jsou v Českém Lidu, na př. ve sv. VII., IX. a j. — F. Bartoš: O domácím lékařství lidu moravského. (Čas. Matice Moravské XV. 1891, Moravský lid.) — L. Bakešová: Léčení lidové v Ořechovičkách a okolí. i(Čas. olom. musea X. 1893.) — J. Vyhlídal: Z hanácké lékárny. (Z hanáckého kraje, Brno 1912.) — J. Čižmář: O domácím lékařství ma Moravě. (Čas. Matice morav. XVII. 1893.) — Týž: O domácím lékařství lidu slovenského. (Čas. Matice Morav. XVIII. 1894.) — J. E. Holuby: Domáce lieky ľudu slovenského. (Letopis Matice slov. 1873.) — Týž: Rastlinné domáce lieky a pověry slovenské. (Národopisný Věstník XV. 1921.) — J. Petrikovich: L'u-aová liečba v Turci. (Sborník mus. slov. spol. II. 1897, V. 1900, XI. 1906.) — V. Vokrouhlík: Zvěrolékařství našich předků. (Zvě-rolékařský Obzor 1922.) — B. Macalík: Lidové léčení chorob zvířecích na Hané. (Sborník čsl. akad. zemědělské I. A. 1926.) — J. F. Svoboda: Jak si na Horácku pomáhali v různých příhodách. (Selský archiv IX. X. 1914—1916.) — F. J. Vaváka Zpráva

Kromě toho srovn. práce, uvedené na str. 99 a n.


Předchozí   Následující