Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR  

Výstavní sbor.

Slova od Jaroslava Kvapila. Nápěv složil Karel Kovařovic.Jako ta pohádka,

něžná a přesladká,

vzrostla jsi z národa —

zdráva nám buď!

Věky až uplynou,

slávu Tvou přivinou

vděčně a nadšeně

na českou hruď.Věky až uplynou,

bude snad silnější,

klidnější, šťastnější

ta česká hruď:

ale i po letech

v srdcích a duších všech,

Ty naše výstavo,

žehnána buď!V srdcích a duších všech

vítězstvím našich Čech,

vítězstvím svobody

vzepne se hruď:

a Ty's to stvořila,

výstavo rozmilá —

nevěsto spanilá,

zdráva nám buď!


Předchozí