Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 57cikání v Čechách a na Moravě.

I. Cikánská kolonie ve Vosoudově na Moravě

1)

2.

Pohádka, kterou Antonín Ištván vypravoval, jest verse pohádky-zapsané na př. u В. Němcové v Národních báchorkách a pověstech podtitulem „Zlá matka" (vyd. Soukup 1907, str. 225). Cikán názvu neuvedl. Pohádka jest otištěna tak, jak prostě a neuměle ji cikán vypravoval. I vyšinutí z vazby jsem ponechal. Leckde zřetelně chybí myšlenka, na př. hned na počátku.
1) Viz N. V. Č. XI. 214.
2) U Němcové (str. 225) matka; také příčina matčiny nelásky je u Němcové jiná: matčina žárlivost, že dcera (vlastní) je krásnější.
2) U Němcové (str. 227) je pacholek ukrutnější.
3) U Němcové (str. 227) přináší pacholek sličné vdově oči zabitého psa.

Předchozí   Následující