Předchozí 0132 Následující
str. 124

Mísa z Nov. Hvězdlic z r. 1788.

šaty. Klimbaba, pryskyřice na švestce; kotkoráčí, kdáče (slepice); kotrouš, druh pečiva z černé mouky, posypaný kmínem; kráčata, krátké brázdy i úvratě; křemelka, křemen, křemelí, místo, kde se kř. nachází; křemka, křemcha, střemcha; křístati, chřestiti; kříště, druh houby: křivan, skřivan; kudousy, paďousy; kůs, kos; kyť, kýta; k domovi, ke shorovi, domů, nahoru. Láj, houf husí; lechovati, při setí obilí klásti znamení; listy, též >boží milosti«, druh pečiva masopost-ního; loh, hloh; loch, sklep; lochtati (lokštal, lokštivý), lechtati; luštinec, kokrhel větší i menší. Matolení, větvoví borůvek; medulka, jetelový květ; mejšle i nejšle, obuv na způsob pantofli s dřevěným spodkem; mino, mimo; míchanka, druh pečiva; mlaší, mladší; mlíč, míč; mouřili, mhouřiti; mrtohlavý, vrtohlavý; mšina, otřelá srst se sukna nebo jiné látky ; muchovírka, muchomůrka; muskej, muž; mundálky, muldanky, hraje na m., pláče; mžukati, mžikati (žmukal, kýval, potákal). Nabil se, nacpal se, nadláb' se, napral se, pořádně se najedl; naháněl brázdy, oral svodnice na poli; nedvěd, něhdo, něhda, vonehda (-hdy), nejčko i nejčky; nechavý a nenechavý, krade, nekrade; nejni, nekerý, nějaký, nešt; nemuda, nemotora; nezvostal, nezůstal; nim, jim, na př. já nim děkuju; nožejček, nožík, nožíky, nůžky; ňuhňati, huhňati. O v názvosloví vyskytuje se zřídka. Přisouvá se obyčejně v: voko, volše, vobilí; v očichci, v očistci; ohříl se, ohřál se; ouborek, zvrhlá švestka (plod), též z= pidimužík; ouhonek, nemanželské dítě; ouvykati, bědovati. Pabouk, pabučina, pabuza (paveza); packa, tlapa, packy, velké ruce i nohy; pačosyr vlasy; padlina, mráz na střechách, jinovatka; padrtí, lesní kotrč; panděro, žaludek (potupně); papradí, kapradí; pařez, parýzek; pelcovati, tlouci; pelešiti, pelichati (slepice, kožich), perutě, křídla; piko, hra dětská (špaček); pinkara, červenobílá tráva; pití se na př. svatba, koupě, spětiti se t. j. nebude z toho asi nic; pletenka, druh pečiva; pocejvati (podsévati), po-cazení (podsazení); podklad dřevěný neb železný zdržuje vůz, aby se »ne-šaroval<, kocour; podláčky, podvlékačky; Podlešák, obyvatel Podlesí; šátek »na podlešku«, oběma cípy do zadu zavázaný; podliska, pták konipásek, též hra dětská kamením na vodě; podplamenky, malé podlouhlé chlebíčky, které upeče hospodyně dětem při chlebě, aby jedly, než veliké bochníky vychladnou; podzemek, pozemek; ale podzimek, podzimky, kořenky či zelenky (houby); pojtrhnouti, podtrhnouti; polodne, pomáhati, pomalu, pomátka, památka; potazu, potichy, potiky, potiku po ňom nejni, zmizel a neví se kam; pozorno, bezvětří; proceství, procesí, prochtředek; přemiza, přemrštěnec, mazlíček; příčníky, brázdy, svodnice; přídu, přídeš, přídě,


Předchozí   Následující