Předchozí 0434 Následující
str. 423
Frant. Lego

Pomlázka z Kamen. Malíková.

(Se 3 vyobr.)

Kamenný Malíkov jest na pohled nepatrná vesnička v okresu jindřichohradeckém na hranici českomoravské při potoku žirovnickém, z něhož v blízkém Jarošově naše tichá Nežárka vzniká. Osada tato téměř celá ukryta jest v romantickém skalnatém údolí. Jdi tam s kterékoli strany, ať od Velkého neb Malého Bednárce, od Nekrasína neb Zdešova, nespatříš ji dříve, až k ní samé přijdeš. A půvabná jest jako ta panenka, jíž lid náš moudrou radu uděluje: Sedávej, pannenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě!

Kdykoli Kamen. Malíkov s jeho divokou přírodní scenerií jsem spatřil, vždy trudně jsem se zadumal a duch můj zalátal do smutné doby pobělohorské. Bylať právě celá tato krajina tehdy obývána Ges. Bratřími. V nedaleké Něm. Olešné měli svou faru, chrámek a hřbitov, kteréžto památky ku podivu až na naši dobu se tam zachovaly. Zajisté, že i blízký Kam. Malíkov svou přirozeně chráněnou polohou vítaného útulku Českým Bratřím skytal v nepokojných a smutných těch dobách ... Po mnohých zase letech, kdy dlel jsem zde za studiemi národopisnými, vykonáme povinnou svou návštěvu K. Malíkovu. Sestupujeme do tohoto útulného koutku se stráně, odkud milý pohled se nám otvírá do vesničky. Tu statky, jako panenky v sněhobílých košulenkách k sobě se tulí. tam živý potok jako neposeda vody své valí a tříští se o četné balvany v řečišti rozházené, přes které v divokých přemetech dále údolím se žene. A divokou stafáži dodávají osadě přepodivně rozryté stráně a skalní stěny, o nichž si lid vypravuje, že čert zde míval své spády a rejdy a že se tady po těch stráních klouzával. A od potoka bublavého zaznívá sem klapot mlýna staročeského, jenž vlídně nám na přivítanou kyne a jest vlastním cílem vděčné dnešní saší pouti, neboť K. Malíkov honosí se netoliko romantickým svým okolím, ale i jinou ještě vzácností, ukrytou v tamním útulném mlýně. Tou jest právě tamní panímáti Růža Vrzáková, po rodu zvaná Bláhová. S úctou a obdivem před ní smekáme.' Jest to svérázná lidová umělkyně prvého řádu, znamenitá a obdivuhodná malířka velikonoční pomlázky, s kterou v reprodukci v dnešním čísle čtenářstvo tohoto časopisu seznamujeme.

Paní Vrzáková narodila se roku 1866 ve Vel. Bednárci u Jindř. Hradce. Do školy chodila nejprve v Jarošově, později v rodišti svém Vel. Bednárci. V literních před-


R. Vrzáková, malířka kraslic v Kam. Malíkově.


Předchozí   Následující