Předchozí 0026 Následující
str. 5

pahorku u kapličky s v. Antonína v neděli a ve svátek od 12. června do poslední neděle před 5. červencem pestří se tu nádherné malebné kroje lidu slováckého, jak je zvěčnil mistr Úprka na svém skvostném díle »Pouť u sv. Antonínka a jak řadu výjevů, šťastně zachycených, podáváme v tomto článku.

Na den sv. Cyrilla a Methoděje, 5. července, dopřejte si výletu na Velehrad z Uh. Hradiště. Tisíce lidu v pestrých krojích slováckých jako moře rozlévá se po všech prostranstvích památného Velehradu za zpěvu, muziky, nábožné i světské. Prožijete dojmy úchvatné a nezapomenutelné! I člověk otrlý neodolá tady zvláštnímu pocitu, jaká ještě svéráznost kroje, řeči, zvyků kotví nevyhladitelně v bodrém lidu slováckém. Doporučuji také prohlídku sbírek národopisných v pěkném museu na Velehradě.

Vedle uvedených dvou schůzek lidu slováckého za původním účelem náboženským zajeďte si na Letnice v pondělí podívat se do okolí Uh. Hradiště, na př. do Hroznové Lhoty na jízdu králů. Co tu píši, sám jsem zakusil a vylíčil ve svazku 4. sbírky Šimáč-kovy »Veselé chvíle v životě lidu českého*: Králové a králov-ničky, kdež jsem připojil i rozmanité obrázky, zachycené při oblíbené této slavnosti lidu slováckého.

Namátkou jen ze vzpomínek na Slovácko vybírám lístek, kde jsem si poznamenal cestu z Hradiště přes Velkou do Ja vorníka, skoro na samých hranicích Uher. Nikdy jsem si tak nepředstavil takřka středověký obrázek lidu, shromážděného v primitivních národních krojích, k modlitbě, jako když jsem vstupoval na chór kostelíčka v Javorníku a pozoroval lid, pohřížený v hlubokou pobožnost, zpívající ze starých kancionálů, vycházející pak z kostela helvetského ve skupinách, ženy se starodávnými šatkami, s bílými živůtky flanelovými, s kabátky barvy červené, zelené nebo modré, mužové v bělavých houních. Ten dojem nevylíčí ani péro ani štětec. Historik, umělec, spisovatel, hudebník — každý tu vykořistí z přímého dojmu ve Velké a v Javorníku tolik látky pro sebe a pro svou tvorbu, tolik poučení a námětů ke studiu srovnávacímu, že znova pak zatouží ve shonu po cizokrajných končinách, načerpati další skvostné kořisti v kraji tak odlehlém od proudu mo-


Č. 3. Kostelník ve Velké.


Předchozí   Následující