Předchozí 0027 Následující
str. 6

děrní civilisace, stírající svým kosmopolitismem všecken pel s života lidového. A kdo jednou viděl hody (posvíce'ní) na př. v La n žhotu, zatouží rovněž znova poznati ještě z osobní další zkušenosti rázovitý slo-


Č. 4. Na hřbitově v Derfli.

vácký lid kolem Břeclavy, zachce se mu znova, aby se dal oslniti bezprostředně onou změtí hýřících a jásajících barev krojů, jichž nikde jinde nenajde, aby se pobavil jásotem obřadů, zpěvů, říkadel stárků a stárek kolem máje.


Č. 5. Pouť u sv. Antonínka.

Český Lid nemůže ovšem svoje stránky propůjčovati nějaké přemrštěné reklamě místní, účel jeho jest vědecké pěstování studia lidu československého. Ale což prospějí všecky knižní popisy a obrázky, třeba malované od nedostižného mistra Úprky, proti osobní, bezprostředné zkušenosti na místě, mezi lidem, na Slovácku! Kdo to neprožil, neuvěří, jak


Předchozí   Následující