Předchozí 0030 Následující
str. 9

některých hlásek, že zdá se vám, jako byste někde byli na Malé Rusi, když slyšíte »chodyty« místo našeho choditi.

Nejnápadnější zvláštností lidu a také nejvíce obdivovanou jest jeho kroj.

Je to opravdu ku podivu, jak tu, v kraji otevřeném všemi kommu-nikačními prostředky, dosti zámožném a při lidu čiperném, často i do světa daleko se toulajícím (Kunovice, Blatnice, Břeclavsko atd.) udržel se do 20. století kroj, byť ne v i původní dávné kráse a půvabnosli, přece alespoň v pestrosti své a velké rozmanitosti, skorém ve třiceti odrůdách.

Ovšem ve všední den mnoho z kroje neuvidíte, zvláště v létě ne. Tu celé skorém Slovácko šatí se jednoduchým »dělným« krojem.

Mužové mají plátěné, obyčejně konopné široké gatě, bílou, často též konopnou »košelu«, »širák« (klobouk) dle kroje různý, modrou zástěru a boty holínkové.


Č. 10. Procesí z Kunovic.

Žeqské mají na mnoze černý »šorec« (sukni, jež se od zadu ku předu jako zástěra váže), kordulku (živůtek), dle kroje rozmanitou, rukávce (košilku s nadutými rukávy), již jen v některých krajích a turecký (pestrý) šátek na hlavě, již také jen někde, jinde jen různé novomódní jupky a šátečky pod bradu. Oblek celý jest pro práci venkovskou velice pohodlný, ale nijak nápadný, zvláště ne mužský.

Za to v neděli a ve svátek nastrojí se kde kdo do oděvu, jenž po většině hraje barvami a jiskří nádherou, hedvábem, pentlemi a vyšíváním; tím i teď, kdy již pravé slovácké dávné a překrásné vyšívání jest všude skorém v úpadku. Mužové obleknou buď žluté kožešnice, častěji ale úzké tmavé, na Břeclavsku ohnivě červené, různě šňůrované soukenné nohavice, do shrnovacích čižem. Košile jsou z jemného plátna, tu s rukávy otevřenými (na jihu), jinde (na severu) s rukávy v zápěstí sepjatými. Různě vyzdobená kordula (vestička) a širák (klobouček) rovněž různého tvaru, vše ale pro \každý krojový okrsek typické, doplňují nedělní letní oděv šohajů svobodných. Starší lidé nosí různé kabátce (lajble), někde bílé flanelové, jinde černé, na Břeclavsku často i šedé. Před zimou chrání nejlíp kožich, na Kunovicku, jižním Kyjovsku a kolem Čejkovic bílý,


Předchozí   Následující