Předchozí 0032 Následující
str. 11

hlavě »rožky«, velmi malebnou úpravu hlavy, nad niž zajímavějším jest jen starodávné »pentlení« nevěst a družiček, kteréž o svatbách^ v některých krajích ještě vídati.

Jinak nosí ženské pohlaví ještě různé jupky,? ale jen když nemá . rukávců pěkných, lajble flanelové, v zimě kožichy většinou bílé, pouze na Luhačovsku hnědožluté. Haleny nosí ženy pouze na Hrozénkovsku — společně s muži. Ostatek slouží k lémuž účelu ženským vlčák. — Nohy obouvají dosud většinou v čižmy, ale ve mnohých krajích hlavně na Uh. Brodsku, Hradišťsku a u západních »hanáckých« Slováků rozmáhají se střevíce, ovšem vysoké a punčochy bílé nebo pruhované a pestře vyšívané.


Č. 13. Horšovské kroje a typy.

K celkovému vypravení, hlavně na cestu, patří ješlě muži >kabela« (brašna) a ženě »soťůrek«, podlouhlý to válcovitý palachový košík.

Na svátky a úvody mívají družičky a ženy ještě t. zv. plachetky, různě uprostřed vyšité nebo vyzdobené, jež ovíjejí se kolem loktů.

Vlasy mají muži většinou již krátce střižené. V některých krajích nosí však vlasy dlouhé, uprostřed rozčesané a silně maštěné. Ženské svobodné nosí na Hradištsku, Ostrožskn, Brodsku a Veselsku lelík (cop) dolů visící s mašlí. — Jinde ovíjejí dva pletence kol hlavy — různým způsobem ovšem, svobodné i vdané.

Nelze na tomto místě šíře pouštěti se do jednotlivostí jednotlivých krojů slovenských. Proto však přece bude zajímavo vytknouti návštěvníku


Předchozí   Následující