Předchozí 0033 Následující
str. 12

Slovácka moravského jednotlivé okrsky krojové. Bystrý pozorovatel vy-najde snadno význačné odchylky jednotlivých oděvů mužských a ženských. Kroje jihovýchodní Moravy možno roztříditi na tři části: na okrsky krojů ryze Slováckých, na okrsky Hanácko-Slovácké na západě, a na okrsky Valašsko-Slovácké na severozápadě.

A) Okrsky krojů ryze Slováckých.

1. Hradištský č. Dolácký se čtverým odstínem:*)

a) Polešovským v osadách: Polešovicích, Ořechově, Vážaneeh, Nedakonicích, Tučapech, Kostelanech, Zlechově, Boršicích, Tupesíeh a částečně i Písku (ženské).

b) Velehradsko-Spy tinovským v osadách: Velehradě, Modré, na Salaši, Staré Huti, Jankovicích, Košíkách, v Jalubí, Kudlovicích, na


Č. 14. Vlčnovské búdy (vinné sklepy).

Sušici, v Traplicích, Alenkovicích, Žlutavech (částečně), ve Spytinově, Babicích, Ceronech a Hustěnovicich.

c) Staroměstsko-Jarošovským ve Star. Městě, Jarošově a nyní většinou v Mařaticích.

d) Bilovským v Bílovicích, Mistřicích, Kněžpoli, Včeralech, To-polné, Nedachlebicích, Částkově, Březolupích, Šarovech a Komárově.

2. Uhersko-Ostrožský v osadách: Nové Vsi, Chýlících, Kvačících, Předměstí u Uh. Ostroha, Milokošti, Blatnici. Blatničce, Ostré Lhotě, Hluku a Písku (mužcí).

3. Kunovský v obcích: Derfli, Mařaticích (tu ustupuje asi od 35 let Staroměstskému, hlavně u žen), Kunovicích, Véskách, Popovicích, Podolí a Mikovi cích.

*) Ovšem že v každém krojovém druhu zase i jednotlivé obce sice nepatr-nostmi, ale pro domácí lidi přece jen »důležitými« se liší a vyznačují.


Předchozí   Následující