Předchozí 0034 Následující
str. 13

4. Veselský v obcích Veselí, Předměstí Veselském, Zarazících, Znorovech, Hroznové Lhotě, Kozojídkách, Žeravinách, Tasově, Kněždubě a Lhotě Tvarožné. Má mnoho společného s Ostrožským.

5. Hradšovský v Hradšovicích, Lhotce, Dr-slavicích a Veletíneeh.

6. Vlčnovský velice svérázný, pouze ve Vlč-nově. Mužcí mají kloboučky sokolským podobné s červeným třepením kolem dýnka. Původně byl podobný s Hradšovským.

7. Uhersko-Brodský v osadách Pašovících, Maršově, Polichnu, Rudicích, Šumících, Újezdě, Tě-šově, Havřicích a Prakšicích.

8. Bánovský v Bánově, Bystřici a Suché Loze.

9. Nivnický v Nivnici, Korytné, Horněmčí a Slavkově, Dolněmčí a Boršicích (tu s malými odchýleními na mužských kordulách a halenách).

10. Kroj Buchlovský v Buchlovicích, Bře-stku a Stříbrnieích.

11. Domansko-Os větimanský, podobný poněkud Uhersko-Hradišfskému: v Osvětimanech, Medlovicích, Hostijově, Újezdci, Syrovíně,

Temnicích a Domaníně.

12. Že ra vský, takměř zaniklý, po-měštěný, v Žeravicíeh.

13. Vraco vský zcela odchylný ve mnohých věcech, dle všeho pod vlivem přistěhovalých po 301eté válce Němců. Hlavně mužský kroj jest neslovácký. Ve Vracově a jeho předměstích.

14. Kyjovský či podhorácký v obcích: Sobůlkách, Něčicích, Boršově, Bukovanech, Kostelci, Moravanech, Celo-žnicích, Březovicích, Labutech, Hýsli, na Skalce, v Ježově, v Žadovicích, Kelča-nech, Vlkoši a Skoronicích. Ženské nosí pře krátké suknice, mužcí, ale již jen o velkých svátcích, žluté koženky a modré punčochy.

15. Bohuslavský v Bohuslavi-cích u Kyjova, skorém zaniklý.

16.Dubňans ko-Milo ts k ý v osadách Miloticích, Dubňanech, Vacenovicích, Ratiškovicícb, Miloticích, Svatobořicích a


Č. 15. Žena ze St.Města v zimě.


Č 16. Břeclavské kroje.


Předchozí   Následující