Předchozí 0035 Následující
str. 14

Č. 17. Svatba v Uh. Ostrohu.

Mistříně. Ženské strojí se poněkud jako na Kyjovsku, mají však visuté čtyřhranné obojky na rukávcích, kdežto na Kyjovsku jsou límečky stojaté.


Č. 18. Na lukách u Jarošova.

17. Mut ěnsk o-Ho vo rans ký v Mutěnicích, na Gejči, v Hovora-nech, Terezově, Karlině a v Sardících.

18. Břeclavsko-H o donský či Podlužácký, kdež mládež mužská -v neděli nosí ohnivě červené, modře šňůrované nohavice. Již velice se


Předchozí   Následující