Předchozí 0036 Následující
str. 15

Č. 19. Žudro v Jarošově. (Starý vchod do domu.)

kazí kroj tento, rozšířený v osadách Lednici, Lanštorfě, Star. Břeclavi, Lanžhotě, Kosticích, Tvrdonicích, Týnci, Hruškách, Nové Vsi, Mikulčicích, Těšících, Lužicích, Dol. Bojanovicíeh, Josefově, Star. Poddvorově, Prušán-kách a z polovice v Žižkově (rodiny Slovácké).


Č. 20. Obchodníci od Uh. Brodu.

Týž kroj nosí dosud i dolnorakouské osady při Břeclavě: Hlohovec, Chorvatská Nová Ves, Poštorná. Před 35 lety ještě i Ranšpurk, Cáhnov, ano i Přílepy.

Kroj tento jest v mnohém vzat od Ghorvatů, kteří druhdy i kolem Břeclavy usazeni byli a nyní i co do jazyka pouze v Nové Preravě, Gut-


Předchozí   Následující