Předchozí 0037 Následující
str. 16

fjeldu a Frlešdorfě, u Mikulova se zachovali. Ti mají podobný, velmi pěkný, ve mnohém ještě zachovalejší kroj.

19. Strážnický v osadách Strážnici, Petrově, Zvolenově, Sudo-měřicích a v Radějově.

20. Robateeký na Rohatci, předešle'mu příbuzný.

21. Velecký a horňácký, velmi starožitný v obcích: Velké, Javorníku, Nových Lhotách, Vápenkách, Kuželové, Hrubé a Malé Vrbce, Lipově,


Č. 21. Boží Tělo v Hroznové Lhotě.

Louce a na Súchově. Nejkrásněji zachován v Javorníku u tamních ref. evangelíků.

22. Straň anský ve Strání.

23. Rfezovský v Březové, Olšovci a na Lopeníku.

24. St aro-Hro z én sk ý rovněž velice starožitný, již rázu uhersko-slovenského, na Star. Hrozenkově, Zítkové, Vápenicích a Výškovci.

B) Okrsky krojů Hanšcko-Slováckých.

Kroj v okrscích těch blíží se ve mnohém bývalému kroji hanáckému a brněnskému, ale nářečí je v nich slovenské, třebas ne tak čistě jako


Předchozí   Následující