Předchozí 0046 Následující
str. 23

Ale už jsem mluvil do prázdna — seděl jsem sám a sám — duch zmizel — studenti zmizeli — »zelená žába* zmizela — všecko pryč — jenom já protíral si oči na svém loži — jak jsem právě za časného jitra ze sna procitl . ..«

J. Melichar:

Hádanky z Valašska.

Kamenný chlév, v něm hříbjátko, třikrát! za deň řehce a žrát sa mu nechce? (Věž, zvon.)

Šli tři vandrovní a přišli do jednej hospody. Hospodský sa ich ptal, jakého řemeslu sú? První pravil': Já sem běhún světa —¦ druhý: já sem ujímač od huby —¦ a třetí: já sem pl'oditel hříchu. Co je to? (Kolář, dělá vozy, holič a opilec.)

Světa vodič, hříchu plodič, od huby pryč? (Vůz, opilec, holič.)

Jedno leží, druhé běží, třetí na to hlavou kývá? (Kamení, voda, vrba.) ,

Sto krstů, pět prstů, štyry duše, pět hlav? (Pohřeb.)

Dvojnožka honila čtvernožku, že jí zabili trojnožku? (Hospodyně kočku, že jí rozbila rendlík.)

Látanička látaná, nide jehlu nepchaná? (Kráva strakatá, srnula, stračena.)

Jde panna na potok a báchory nechá doma? (Peřina, perou-li se cíchy.)

Lípa, na té lípě konopě, na konoppách hlína, na hlíně zelina, v zelině sviň a? (Stůl, plachta, mísa, zelí, oškvarky.)

Jedno praví: Poďme! Druhé praví: Stojme! Třetí praví: Kývejme hlavami? (Voda, země, strom.)

Bílé pole, železem nebo husím peřím orané ? (Papír, péro nebo brk.)

Tři pocestní přišli do hospody a dali si tři vajíčka, každý dostal jedno, a ještě tam jedno ostalo? (To bylo namalováno.)

Gtyry panny v tanci a dva ogrmanei a pátý ohanač? (Vůz, koně, pacholek.)

Stojí hůlka, na té hůlce kulka a v té kulce hledy, pod hledami smrky, pod smrkami jedly, pod jedlami slechy, pod slečnami béry, pod berami měchy, pod měchami kleky, pod klekami fleky? (Člověk, fleky-paty.)

Kdo dbá, nemá, kdo nedbá, má? (Pavučina v jizbě.)

Na peň sedla, živé jedl'a, živé ono, živé já, uhodneš-Ii budu tvá ? (Ovčí veménka. Tuto »hádku« dala dívka čertovi.)

Štyry bomby, dva trlomby a pátý oměták ? (Nohy, rohy, ocas = kráva.)

Našel jsem vrecko, v tem bylo všecko: zátvorák, zákrucák, drevo-loznica a vreščák? (Měch, křivák, nebozez, veverka, zajíc.)


Předchozí   Následující