Předchozí 0047 Následující
str. 24

Tři chlapci šli do lesa a našli tam hnízdo a v něm 9 vajíček. Každý si vzal 3 vajíčka a ještě 3 tam zbyla? (Jeden chlapec si vzal vajíčka i hnízdo.)

Štyry kol'a v tanci a dvá otrhanci a na konci -omackel ? (Vůz kráva, oje).

Přiletěl pták a sedl si na strom, matka ho nechtěla tam trpěť, jedla ho a huby neměla? (Sníh, slunce.)

Čeho je na jarmarku nejvíc? (Zač je to?)

Matka široká, otec vysoký, dětí na tisíce? (Země, nebe, hvězdy.)

Šla žena mužovi do města pro chuť, pro rozum a pro zbytek. Co je to? (Sůl, kořalka, tabák.)

Štyry duše, pět hlav a sto prstů? (Když nesou mrtvolu 4 mládenci. Sto prstů = každý má 20, 20 X 5 = 100.)

Gazda bohatý, valach rohatý, ovce nesďtané,pole nezorané? (Gazda = Bůh, valach = pastýř = měsíc, ovce — hvězdy, pole = role.)

Kopa a Mandel Hanáků propilo pět patáků. Přišlo na každého pútřetího patáku? (Jeden Hanák jmenoval se Kopa a druhý Mandel.)

Dyž býl Adam s Evú v ráji, Eva vařila polévku v háji. Adam býl hladný. On si k ní seď, jakú on to lužicú jeď? (Novou, ještě starých nebylo.)

Černošku černý, bud mi věrný; na to sem ta kůpiT, abych do ťa kúsek masa vkrútíl? (Bota.)

Rozsypal' jsem hrách po všech cestách; nikdo ho nezebere ani král, ani královna, ani krásná princezna? (Hvězdy.)

Kolik písmen jev bibli ? (PrvnL a poslední; nebo pět: b-i-b-1-i.)

Pámbu to ešče nikdy neviděl, císař málo dy (kdy) a sedlák to vidí každý den? (Bůh Boha ještě nikdy neviděl, císař císaře málokdy a sedlák sedláka vidí každý den.) :

Štyry bežíoja a dvě ležíja, dyby ty dvě stály, do nebe by se dostaly? (Vůz, koleje.)

Jindřich Kyzour:

V ovzduší »Babičky« a Jiráskových »U nás« a »Na dvoře vévodském«.

(S 6 vyobrazeními.)

Boženy Němcové »Babička* vyvolala u nás již tolik studií a tolik vydání, že takořka vznikla celá knihovna » Babičky*. Počítáme k zásluhám Českého Lidu, že jednak otiskoval posud neznámé dopisy Božena Němcové, se zvláštním zřetelem k látce národopisné', jednak že si všímal slovem i obrazem jeviště, kde B. Němcová působila, kde se udržela upomínka na ni a na její tvorbu, na její pomocníky a na její postavy lidové


Předchozí   Následující