Předchozí 0049 Následující
str. 26

památných a zajímavých místech král. Českého*,*) *Kladske pomezi«, z péra výborného znalce krajů českých, známého studiemi z výstavy Julia Mařáka, nadšeného pěstitele dějepisných a starožitnických studií, Jana Dotřela. Nepíše svého průvodce šablonovitě, s názvem místa, s výčtem hospod, s údaji, které klamou každého, kdo jim věří. Osvědčuje se tu spisovatel jako spolehlivý, zkušený znalec místní, jako bystrý a jemno-citný pozorovatel krás přírodních i povahy lidu, jako sečtělý literát, který vhodně, bez násilného zdržování, několika slovy připomene čtenáři a pout-


Č. 3. Ratibořický mlýn.

niku, aby si na jeviště, kterým provádí, vykouzlil postavy známé z oblíbených, skladeb AI. Jiráska, miláčka lidu českého, zvláště z věrného a dojemného líčení života českého »U nás« a z historické kresby »Na dvoře vévodském*, i z »Babičky* Boženy Němcové. Touto snahou veden, vybírá spisovatel i vyobrazení míst, která mají význam po stránce vylíčené nebo která zvláště jsou historicky památná. Výběr prozrazuje ruku šťastnou a pečlivou, a již skupiny, pohledy, které spisovatel si zvolil pro zachycení strojem fotografickým, nasvědčují světle, že se u autora ladně


*) Pozn. red. Viz o této sbírce v oddílu: Z literatury kulturnS-historické a ethnografické.

Předchozí   Následující