Předchozí 0050 Následující
str. 27

snoubí historické a národopisné vědomosti s krasocitem uměleckým i s nelíčenou láskou k rodnému kraji.

Nás tedy pro Český Lid zajímá hlavně stať, věnovaná ovzduší a krajině »Babičky« a ovzduší zmíněných oblíbených skladeb mistra AI. Jiráska.

Všimneme si nejdříve prosté, starodávné úpravy zvoničky v Pekle. Peklo jest divoká, romantická a nevšedními přírodními krásami vynikající skalní soutěska, v níž se ladná, od Nového Hrádku přicházející Olešenka vrhá v náruč Metuje. Příkré, místy jako stěna strmé skály, v nichž láme a rozléhá se hukot zpěněných a súženým korytem cestu si razících vln, sytá luční zeleň břehů, skalní balvany bizarních tvarů a s obou- stran lesnaté svahy kopců a nad nimi pruh jasného horského nebe a vzduch, proniknutý vůní pryskyřice a nesčetných kořenitých bylin — tof scenerie, jež nám utkví navždy v mysli: peklo, snoubící se s rájem! Nalézáme tu mlýn, jejž zvěčnil Jirásek v jedné ze svých krásných povídek ze sedmileté války, a při něm rozsáhlou restauraci, kterou péčí nynějších majitelů panství Novoměstského, továrníků pp. Bartoňů, vkusně ve slohu staveb lidových přestavěl známý architekt Jurkovič. Blízké osady a lesy směrem k pruským hranicím poskytovaly útočiště Cechům, pro víru z-vlasti ušlým, kteří tudy z Pruska a z Lužice české evangelické knihy šířili a se svými milými se stýkali. Ještě dodnes obýván jest kraj ten lidmi hloubavými, písmáky, kteří se hlavně tkalcovinou živí, za stavem filosofují a svým způsobem různé záhady, náboženské i sociální, luští.

Upozorňuje dále Dotřel šetrně: Předpokládáme, že turisté naši znají Boženy Němcové »Babičku« a Jiráskovo »Na dvoře vévodském«, ne-li, ať aspoň před vydáním se na cestu přečtou si »Babičku«. Kdo ji nezná, pro toho nemá cesta do Ratibořic ani polovici půvabu jako pro turistu, četbou tou již zasvěceného. Cesta do Ratibořie, kterou Barunka s druhými dětmi do školy chodívala, vede pod farou od pomníku, postaveného tu na památku padlých vojínů 32. pluku »Este«, po tak zvané »Kaplance«, podél kultivovaných luk, pak kolem vzhledných domků, postavených pod


Č. 4. Zákoutí Horského předměstí v Novém Městě n. M.


Předchozí   Následující