Předchozí 0076 Následující
str. 53
Přání.

Debech ja měl, co beoh já chtěl, co be se mně lébilo: font tabáko fajko nacpat, to be se mně kúřilo!

Dybych já měl, co bych já chtěl, • co by se mi líbilo: dva tvarůžky, krajíc chleba, čtyry groše na pivo!Svatý, svatý, svatý, puč mně čtyry zlatý, až já budu svatým, já ti je oplatím.

Bože nebeskej, tento je hezkej;. svatá Doroto, dej mi tohoto.

Zvědavost.

Šedi vrabel na makytě, kyve řiťum rozmanitě. Lude idu do kosteía, ptaju se ho, co to děla? HJupi lüde, šak viditě; kyvu řiťum rozmanitě.

Fiflena.

Susedovo flíidélko nosí v kapci zrcadéíko, na rameně hůlku, klebety v sotůrku.

Při práci. @BAS@

Prala plínky u studýnky,

plakala,

že ji jedna do studýnky kapala.

Pomáhaj nám, Pane Bože, pomáhaj, starého nám za mladého nedávaj, Keď nám budeš pomáhati, pomáhat, budeme sa ponáhlati, ponáhlat.

Vojna.

Lepší je na vojně tabák kúřit, nežli u sedláka se psem búřrÉ; lepší je na vojně porcí masa, nežli u sedláka prosná kaša.

Lonkveři.

Nedaleko Lince, v tej malej dědince báli se lonkveri odraného srnce. Nedaleko Rakús stojí svatý Matúš, lonkveři mysleli, že je to Francúz.

Filosof.

Kdo umřel, ten tam, my nožičky sem tam.

V pekle.

Dyž sem šel do nebe, stavil sem se v pekle, ten starý luciper pekl si herteple. Já sem mu povídal, aby mi taky dal, a on mi povídal, abych si nakopal. Já sem mu povídal, že nemám motyky, a on mi povídal, že šak mám dvě ruky.

Josef Bílý :

Trestání vojákův za starodávna.

Veleslavínova Politia historica 1584 vypravuje: Za starodávna dvojí pokuta byla mezi vojáky. Někteří menšími a lehčejšími pokutami trestáni bývali, k jiným pak tvrdě a přísně s trestáním přikračováno bylo, jak kterých veliké aneb těžké provinění bylo. Jakož pak přísně a na hrdle trestali ty, kteříž v ležení bouřku zstropili a pozdvižení učinili, z varty a ponůcky své vyšli, aneb jinak od svých k nepřátelům zběhli. Pakli pozdvižení bylo veliké, tak že se jich mnoho zbouřilo, tedy přední


Předchozí   Následující