Předchozí 0080 Následující
str. 57

zisk pro naši školu (Baráčnickou ve Věžovaté Pláni ohrožené) a jiné účely humánni . . . Upozorňujeme všecky Obce Baráčnické na sbírku »Veselé chvíle v životě lidu českého«, aby tato nikde nescházela v knihovnách baráčnických. Kéž nalezne se u nás dostatečné porozumění pro tyto vzácné práce, v nichž zachycuje se rázovitý život naší minulosti!«

Otázky a odpovědi.

* *Bílý plíce«. V Sobědraži říká se, že žena, která má »bílý« plíce, dáví a smrtí muže po muži. Hned ovdoví a vdá se a zase muž zahyne. Jeden se zachránil tím, »že se vždy k ní točil zádama, aby na něho nemohla dýchati«. Kdo zná nebo vyloží tuto pověru?

    R. Lacina.

* Otisky šlépějí sv. Vojtěcha. H. Seger v V. svazku Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift uveřejňuje zprávu o otiscích šlépějí sv. Vojtěcha v domě ve Vratislavi. Jest to kulatý kámen, výše 23 cm a obvodu 133 cm, který má na povrchu zřejmě vytesané vyobrazení chodidel lidských. Dle starých kronik kámen pochází z Opolska, kdež prý při kázání sv. Vojtěch otisknul svoje šlépěje do kamene. Kámen byl uctíván a zbožnými křesťany líbán, jak svědčí listina z 15. století v archivu Vratislavské městské bi-bliotheky. Podobné stopy jsou na Zelené Hoře v Čechách.

    Karel Vodňanský.
* Hahnovy kulturně-historicM studie. (Supi. prof. J. K. v B.) 1. Die Entstehung der Pflugkultur (unseres Ackerbaus) 8°, VIII, 192 stran. 5 M. — 2. Die Wirtschaft der Welt am Ausgange des XIX. Jahrhunderts. Eine wirtschaftsgeographische Kritik nebst einigen positiven Vorschlägen, v. 8°. 5-50 M. — 3. Die Entstehung der wirtschaftlichen Arbeit, 8n, 109 stran. 2-50 M. — 4. Das Alter der wirtschaftlichen Kultur der Menschheit. Ein Rückblick und ein Ausblick, 8°, XV, 256 stran. 6.40 M.    Redakce.
* Můra, upír. Prosím za sdělení a zaslání do redakce tohoto listu všech údajů, kde se zachovaly pověsti a zprávy o nočních můrách, upírech, o vampyrismu. Ph. G. K. Frey. — Slezské pověsti jsou pečlivě sebrány v publikaci: Kühnau, Spuk- und Gespenstersagen. Kühnau klade vznik jejich v čas soudů čarodějnických v 16. a 17. století.    Redakce.

* Abeceda v říkadle. Na Velkém Boru u Horažďovic 1. 1850 dle vypravování mého otce učitel Šmrha učil žáky tuto abecedu: bádaní .Beran Cepy Dělal Eva. .Fíky (Jedla IZbnza Jároc iřuly .Lámal iYatěj JVáš Oko Píky Zuba ižaška Solil Turka U Vás Za. Živa.

    Kajetán Turek.
* Flusérna v Benešově zřízena 1797. Povolení zřízení obdržel Benjamin Wolf od obce, která vykázala mu místo 16 loket široké a dlouhé. Ve flusárně nesměl býti žádný obchod provozován. Při flusárně postavena byla bouda pro hlídače flusařského nářadí.    Kajetán Turek.

Předchozí   Následující