Předchozí 0097 Následující
str. 74

východočeských modliteb a knížek početních, uměle od starých učitelů psaných. Po jeho stopách jde s obvyklou svou důkladností jeho syn Dr. K. V. Adámek, náš vážený a milý přítel, od začátku náš věrný spolupracovník Českého Lidu v nádherné publikaci Památky východočeské, kterou Dr. Adámek pořádá (většinou sám píše) a vydává s přepychovou úpravou, podle všech požadavků vědeckého bádání, snaživé kuratorium


33. Panna Maria.

Průmyslového musea císaře a krále Františka Josefa I. pro východní Cechy v Chrudimi, péčí Památkové kommisse Chrudimské (správy kül-turně-historického oddělení) při Průmyslovém museu. V oddílu: Literatura kulíurně-historiěká a ethnografická upozorníme podrobně na pestrý obsah, obratnou rukou spořádaný v ladný celek, i na skvostná vyobrazení toholo záslužného díla.

Tuto věnujeme pozornost v pokračování takořka článku Karla Adámka, jak staří učitelé a písmáci ve východních Čechách uměli modlitby


Předchozí   Následující