Předchozí 0098 Následující
str. 75

a kancionály ozdobovati rázovitou ornamentikou, v duchu lidové' tvorby umělecké, jak ruka nevždy vyškolená snažila se oživiti květy, rozvilinami, postavami z bible i ze života, pohledy na krajinu, na zvířata, na vsi, města, slovesný obsah těchto knížek lidových.

Bez objednaného hluku a bez omamujícího vreskotu dotěrné reklamy, tiše, klidně, s vytrvalým, cenným výsledkem postupuje podle vzoru svého


14. Archanděl Michal.

otce, neúnavného pracovníka. Dr. K. V. Adámek na studiu lidu východočeského v celé jeho minulosti. Zná do podrobností život nynějšího téhož lidu, zná jeho minulost, jeho prosu i poesii jeho života. Prostudoval záznamy úřední, urbáře, výslechy, protokoly o selských bouřích, o hnutí náboženském. Prostudoval kroje, ornamentiku, stavby, názvy místní a polohové. Vydává skvostné dílo o východočeském nábytku. Sebral písně, pověry, obyčeje, zábavy. Vydal nákladem České Akademie dílo Lid na Hlinecku. Věnoval pozornost vzdělání lidu venkovského, hlavně dějinám školství


Předchozí   Následující