Předchozí 0107 Následující
str. 84

38. Makovický.


39. Věneček.

lebka; v oblacích svítí slunce i měsíc, v pozadí jest viděti baštu s kuželovitou červenou věží. Obrázek tento jest zvláště pečlivě propracován. To platí i o obrazu zahradníka, jenž v těchže knížkách na str. 30. jest vymalován. Odčn jest žlutými po kolena sahajícími kalhotami, bílou veston u krku rozhalenou, modrým kabátem, bílými punčochami a hnědými střevíci ; na širokém klobouku spočívá široký pletený velký koš, plný růží, lilií a jiného kvítí, jejž zahradník oběma rukama drží. Pěkně proveden jest též Bůh, držící levicí říšské jablko a pravicí žehnající,, též sv. Trojice.

Závěrky stran obsahují v modlitbách z r. .1820 buď nákresy budov, městečka s kostelem, opevněného města, nebo andělíčky, proroka s velkou knihou před městem, u něhož slunce, znázorněné s lidským obličejem, zapadá, nebo mísu koláčů, již zelenohlaví ptáčkové klovou, nebo bičování Krista dvěma žoldnéři, Krista kříž nesoucí, Ježíška na louce sedícího a kvítek držícího, Ducha sv. v podobě holubice, kněze u oltáře monstrancí žehnajícího, haluzi s květy, kytici, větvičku s liliemi nebo jen ornamentovou výplň.

V jiných jeho modlitbách jsou závěrky: srdce plápolající, na němž jest křížek, srdce položené plápolající, srdce obestřené tylovým šátkem, zlomený sloup kvítím okrášlený, roucho s otiskem hlavy Kristovy, monstrance, kalich s ho»


Předchozí   Následující