Předchozí 0108 Následující
str. 85

stií, Bůh žehnající na oblaku, pevnost, pastýřka s ovečkou a psem, košík proutěný s ovocem, haluzka s květem uprostřed, letící anděl se sepjatýma rukama, kniha s lebkou a dutkama. V jiných jeho modlitbách: slunce zapadající za hory, kříž s odznaky mariánským a Kristovým, P. Maria na zeměkouli, hadem, v tlamě jablko držícím, obtočené, anděl strážce, Kristus žoldnéři vedený, hrst lilií, monstrance, Ježíšek držící holubici, sv. Michal snášející se z nebe a ďábla na řetěze držící, David král na harfu hrající, pes, pochodeň nesoucí, muž ze džbánu pijící, po němž volavka, na stromě sedící, krk natahuje, husa plovoucí.

Písmenám začátečním věnoval Jiří Svoboda velikou pozornost. Vynikl komposicí iniciál i malbou jich značně. Ač písmeny začáteční některé se dosti často opakují v jeho knížkách, dovedl vždy voliti nové molivy, jimiž je od sebe odlišil. Typickým jest na př. v jeho modlitbách z r. 1820 písmeno D. Ozdobně maloval S, pod nimiž přikomponoval souměrnou ozdobu.

Někdy vymaloval písmeno skromnějších rozměrů, ale jindy zase iniciálkou téměř půl strany zaplnil. Zvláště pak dal si záležeti na začátečním písmeně oddílu modliteb večerních: R. Doplnil toto písmeno květy, z jeho cípů splývajícími, nad ním pak vykreslil strakatého papouška, držícího věneček zelený a na haluzi sedí-


40. Páv.


41. Písmeno C.


Předchozí   Následující