Předchozí 0120 Následující
str. 97

jest modré jablko s křížem. Na prsou orla jest znak s podobnou korunou červenou s modrým říšským jablkem. Znak jest dvěma vodorovnými čarami rozdělen na tři pole: horní světlezelené jest kolmo čárkováno tmavozeleně, střední žluté obsahuje iniciálku: J:II. a dolní růžové jest tmavočervenými kolmicemi zašrafováno. Orel drží žlutý meč levým pařátem a pravým pařátem žezlo žluté. Po obou stranách orla jest nápis, jehož prvý řádek má iniciálky zelené a ostatní písmena růžová, tmavěji stíno-
Upomínka na toleranční patent z Holetína. Ze sbírky Dra. K. V. Adámka v Hlinsku.

váná, a druhý řádek se skládá z červených písmen. Při kolmicích obdélníkové obruby malby jest po nádobě s kyticí. Obě tyto nádoby a kytice jsou souměrně provedeny. Na žlutém podstavci hnědě mřížkovaném spočívá dvouchá kalichovitá nádoba s pestrou kyticí, nad níž vyniká nástavec šedomodrý s žlutým, červenými obloučky zašrafovaným středem a z nástavce vynikají dvě žlutá, červeně a hnědě šrafovaná jablíčka a trsy listí podlouhlých. Mezi kyticemi jsou prvé dva řádky červeně stínované. Ostatní řádky jsou zřetelným černým písmem napsány. Poslední řádek jest drobnějším písmem.


Předchozí   Následující