Předchozí 0119 Následující
str. 96

gednotu Ducha w swazku pokoge. Geden Pan, gedna wjra, geden křest, geden Bůh a Otec wssech. Y my tedy wssickni wespolek, w gednotě, swornosti, a w snassenliwosti žiwi býti máme. k Effez: IV w 2—6.

V dolní tabulce elipsovité se čte: Kdybich měl gakaukoli ¦wjru, lásky pak kdybich nemněl, nic negsem, nebo wjra prawa gest, skrze lásku dělagjcy dobře skutky. Jac: 2. w 17. Taktéž tato malba byla získána v Holetíně.


Upomínka na toleranční patent z Hamrů. Ze sbírky Dra K. Adámka z Hlinská.

V Hamrech u Hlinská nalezl Dr. Adámek jinou upomínku na toleranční patent. Upomínka tato jest kreslena týmž kresličem jako hole-tínské upomínky*), na papíře formátu 373/4 X^ß1/^ cm v obdélníku černou čarou obtaženém. Střed horní části obdélníka tohoto zaplňuje dvouhlavý rakouský černý orel, nad nímž se vznáší červená koruna s bílo« dolní obrubou, z níž vynikají na obě strany zelené pásky. Na koruně


*) Karel Adámek: Z národopisných výstav (II. Památky evangelíka xexý-chodních Čechách) v Českém Lidu IV. 4«3-492.

Předchozí   Následující