Předchozí 0131 Následující
str. 108

z naléhavých kulturních povinností naší doby.« Kéž slova naše dojdou všude pravého porozumění a všeobecným stane se heslo: »Památky české — patrí do českých museí!« Z Musejní společnosti okresu humpoleckého v březnu 1910. Rieh. Walleský, předseda, Josef Kopáč, jednatel, Vincenc Kameš, pokladník. Jos. Jar. Filipi, Gustav Kobliha, Karel Kocián, Josef Krčil, Jindřich P. Skorkovský, členové výboru. Za mostskou radu v Humpolci: Ad. Wurm, starosta města. Za okresní výbor v Humpolci: Karel Vácha, starosta okresu.

Otázky a odpovědi.

* vWerwolf« (>Ph. Dr. —1—«) Otázku tu řešila autorka článku: Caroline T. Stewart, Die Entstehung des Werwolfglaubens. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde (red. Joh. Bolte), 1909, Berlin, str. 30—51. Bylo by zbytečné ohřívati známé věci, leda (autorka nezná pověry slovanské o vlkodlakovi) v lidovém podání slovanském.    Zbt.
* Kardybaník. V městských knihách kroměřížských ze XVII. stol. čtu několikráte slovo kardybaník: »Duom Jonze Hegra, kardybaníka« a pod., vždy jako označení živnosti. — Slovníky Jungmannův ani Ottův slova toho nemají, rovněž Wintrovy »Dějiny řemesel«. Co znamená »kardybaník« ?    F. V. P e ř i n k a.
* »Zlaté, staré časy . . .« (Starosta Josef Racek v K.) Vzorem podobné knihy pro lid venkovský mohla by býti sbírka: Heimatschutz in Sachsen. Vorträge von Richard Beck, Oskar Drude, Cornelius Gurlitt, Arnold Jaeobi, Ernst Kühn, Franz Mammen, Robert Wuttke. Mit 74 Abbildungen. Leipzig, 1909, 184 str. (Teubner), cena 2'2ó M. Viz též: Robert Mielke, Das Dorf, Ein Handbuch der künstlerischen Dorf- und Flurgestaltung. Mit 256 Textabbildungen, Leipzig, 1910, v. 8, VI, 290 str., cena 5'90 M.    Zbt.
* Uhranutí, uhrančlivé oči. (MUDr. Jar. H. v Kov.) Literatura v knize: S. Seligma-nn, Der böse Blick und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens aller Zeiten und Völker. Berlin, 1910, I. str. LXXXVIII, 406; II. str. XII, 526, vyobrazení 240.    Zbt.
* Osivění a napodobení starých zábav, obradu, slavnosti lidových. (J. K. uč. v S.) Není to neskromností, upozorňuji-li, že na obálce Českého Lidu v každém sešitě upozorňuje nakladatelství F. Šimáčka na mou sbírku »Veselé chvíle v životě lidu českého«. Sbírka ta, bohdá, vyčerpává vše, co by se do rámce Vaší činnosti hodilo. »Vědeckou přítěž«, jak píšete, uvádím tam v odkazech a v poznámkách. Pokud se týče poznámky a výčitky o sentimentalnosti podobných obnovených zábav, uvádím (když se Váš soupeř dovolává »střízlivosti« německé), že současně s mou sbírkou vydal zvláštní spolek všeněmecký »Für ländliche Wohlfahrts- und Heimatspflege« knihu docela obdobnou: E. Kück und H. Sohnrey, Feste und Spiele des deutschen Landvolks, im Auftrage des deutschen Vereins . . . Berlin, Deutsche Landbuehhandlung, 1909, 8°, str. 298.    Zbt.

Předchozí   Následující