Předchozí 0132 Následující
str. 109

Směs.

Škádlení hrdosti představeného. Kdo chtěl zlobiti v Radvanově starostu K., dal si hráti o muzice polku s touto vložkou zpěvní: Jednou přednosta přišel na jarmark, chce si kupovat sukno na kabát. Soukeník mu praví: Tohlenc šedivý to má sedlák rád! Tu se durdí: Pryč sprosťáku, rovnáš mě sedláku — jsem já přede představený!    J. Hejna.

* Jak Matěj Slíva léčil tele 1910. Rozmarnou historku sdělil z Rychvaldu »Ostrav. Denník«: Svého času roznemohlo se J. Hrubému v Rychvaldě tele. Tele přišel léčit »tibešauer« Matěj Slíva. »Tibešauer« M. Slíva požádal hospodyni, aby mu přinesla nějakou nádobu, v níž nebylo ještě nikdy mléko. Pak ji požádal, aby mu připravila tři dřevěné, rozpálené »uhlíky« a košili z dítěte, které nemá ještě rok. Stalo se. Když náš »tibešauer« měl všecky tyto věci pohromadě, pustil se do léčení telete. Do hrnce nalil vody, třikrát do vody naplil, pak hrnec požehnal, načež hodil na něj uhlíky, pak opět do hrnce naplil, šel k teleti, opět plil a na konec pokropil tele. Tato procedura opakovala se třikráte. Když všecko to bylo skončeno, vzal dětskou košilku, třel tele od ocasu k hlavě, to stalo se rovněž třikráte. Při tomto výkonu plil rovněž statečně. Tele náš »tibešauer« vyléčil takovým způsobem tak dokonale, že ještě téhož dne — pošlo. Nebyl tím vinen ovšem on a způsob jeho léčení. Dali mu snad nádobu, v níž už mléko bylo, nebo košilku dítěte, které už má přes rok — a tak ne on, ale tyto okolnosti zavinily, že tele pošlo — ano, jakž jinak? (Opavský Týdenník, 1910, č. 38.)

* Píseň ponocného v Netolicích. Chval každý duch Hospodina, odbila desátá (litá, 12tá atd.) hodina; svatý milý Floriáne, tohoto města patrone, chraň nás od škodného ohně. Panenko Maria, buď nám milostivá. Chval každý duch Hospodina, odbila 12tá hodina! Ráno při poslední hodině po slovech »buď nám milostivá« zpíval: Opatrujte světlo, oheň a vstávejte s Pánem Rohem.    V. Řepa.

Předchozí   Následující