Předchozí 0136 Následující
str. 113
V. A. Francev:

Humpolečtí soukeníci dodavatelé bána Jelačiče r. 1848.

Když r. 1848 zahájen byl u Chorvatů zápas proti Maďarům, Čechové ihned .projevili živý zájem a nelíčené Sympathie pro boje Jihoslovanů za svobodu. Srdečný tento zájem jevil se netoliko v novinářských článcích, nýbrž i propukal v upřímných snahách přispěti na pomoc vojsku chorvatskému. Národní Noviny K. Havlíčka Borovského účastnily se horlivě ve sbírce na pomoc bratrům Jiho;lovanům v spravedlivém boji. Příspěvky peněžité rychle se scházely. Národní Noviny 1848, č. 86 oznámily zprávu ze Záhřeba, že »slavonský kněz M. Topalovič« obdržel z Prahy od neznámého dárce 100 zl. stříbra a od jeho ženy 4 zlaté prsteny, jehlu s drahokamy, »co příspěvek z Cech bratřím Horvatům k pomoci jich vlasti «¦ .*)

Prostředkovatelem při těchto sbírkách na prospěch Chorvatů byl Vilém Dušan Lambl, spolupracovník Havlíčkův, vyslaný na slovanský jih s K. J. Erbenem ve službách agitace pro sjezd slovanský v Praze roku 1848.**) Bylo mu za to poděkováno 25. srpna 1848 od výboru bánské raddy pro finanční věci za horlivou jeho činnost. Srv. Národní Noviny, 1848, č. 123, str. 485. Dárci příspěvků přihlašovali se ze všech vrstev vlasteneckých tehdejších. Zejména vynikalo vlastenecké české duchovenstvo: »Vikariát opočenský (psal V. D. Lambl ze Záhřeba 12. srpna 1848) je první okres v Cechách, v kterém se ohlas za bratry Jihoslovany probudil a v krátkém čase peněžitým darem osvědčil. Dnes jsem dostal po-


*) Srv. »Dne 4. srpnja 1848 rekao je ban Jelačič u saboru: ». . . Imadem ja od 30 do 40 hiljada prípravné vojské, ali dajte novaca, kojimi éu vojsku uzdržavati. Dali ste mi punovlastje, ali šta to hasni? Neka svaki ovdje, sto može, dade i přinese na oltár domovine, pa ako bude rat od potrebe, ja ču ga, budite sigurni, voditi.« Zahájena byla sbírka a dárky byly potvrzovány. Vyzvání hlásalo, že možno obětovati peníze i zbraně; »ne samo u gotovom novcu, u zlatu ili srebru, nego i u svaéem drugom, što je obráni domovine potrebno, kao u oružju ili hráni za Ijude i konje . . .« Vyzvání to rozšířilo se u Jihoslovanů i záhy zaletělo i k ostatním Slovanům, zvláště k Cechům. Srv. Dr. Fran Ilešič, Slovenskí nověani prinosi za Jelačičevu vojsku god. 18á8. Hrvatsko Kolo, knj. III. 1907, str. 315.
**) Vilém Dušan Lambl (* 1824 v Letinách, f 1895 ve Varšavě), vynikající učenec, professor napřed charkovské a pak varšavské university. V mládí zajímal se o slovanské kraje, cestoval po Slovensku a po krajích jihoslovanských, překládal slo.vanské písně národní, dopisoval r. 1848 a 1849 do Nár. Nov. dopisy z Jihoslovan Srv. Francev, Cas. C. Mus. 1910, sv. 4.

Předchozí   Následující