Předchozí 0143 Následující
str. 120

tičkou v advente. Nošení sošky Panny Marie před štědrým večerem. Matičky ve Slezsku. Mikulajka Mikulášky. — Ambrož honí děti. Obchůzka košiláče s homolovitou čákou na den 7. prosince. Podělování cukrovinkami. — Na sv. Lucii. Strašení Luckou. Obchůzka Lucky, Louce, Lucie. Lucie na přástkách. Práce Lucek ve stavení (čištění, mytí). Lucie s dřevěnou palicí. Lucie, Lucky v podobě klibny, kobyly, Perchty. Lucie'se zobákem. Lucie přádlice. Maškary v průvodu Lucky: poustevník, kominík, řezník, krajánek, cikánská rodina, dráteník, jako o maškare masopustní. Luca na Moravě. Lucka na moravských přástkách. Lucka bytost strašidelná, postrach přástevnic. Luca na Slovensku. Koledy na sv, Lucii. Roz-


2. Slévání olova přes klíč křížový na sv. Ondřeje. Vyobrazení ze sbírky J. Dotřela.

dávání oplatků. Pověsti, zkazky o zjevení Lucek. Voděnie mnišek na Slovensku. — Chodil Žber 13. prosince. Po sv. Mikuláši obchůzka maškary, nazvané Žber. Někdy jezdil s koudelí, páral břicho nezvedeným dětem.

— Dodatek. Píseň učitelská o Cecilce v Mysliboři u Telče.

Celkem obsahuje 87 vyobrazení a sice: 1. Podkova (Martin), Dušička, Ptáček, pletenec v Podkrkonoší. Kreslil J. Petrák. — 2. Martinský rohlík. Kreslil A. Dolenský. — 3. Dušičky, pečivo z Roudnice. Kreslil prof. Karel Rozum. — 4. Muziky, muziky, vy pěkně hrajete . . . Titulní list sbírky Rittersberkovy 1825, napodobený transparentem při Cecilce.

— 5. Slévání olova lžicí přes klíč křížový na sv. Ondřeje. Kresba ze sbírky J. Dotřela. — 6. Barborky v Nuzících a Ratajích u Bechyně. Fo^


Předchozí   Následující