Předchozí 0144 Následující
str. 121

Barborky v Nuzicích a Ratajíctfu Bechyně. Fotogr. Štěpán Dvořák.

tografoval Štěpán Dvořák. 7. Barborky s rozhrnutými vlasy v Nuzicích a Ratajích u Bechyně. Fotografoval Štěpán Dvořák. — 8. Barborky, fakule, barborské pečivo v Roudnici. Kreslil prof. Karel Rozum. —

9. Obchůzka B »rbor v Roudnici. Kreslil prof. Karel Rozum. —

10. Sv. Mikuláš učí modlitbě. Kresba ze sbírky J. Dotřela. —

11. Mikuláši v Nuzicích u Bechyně. Fotografoval Štěpán Dvořák. — 12. Mikuláš ve Lhotě Řešetové. Kreslil prof. Karel Rozum. — 13.—35. (1.—23.). Druhy pečiva' na den s v. Mikuláše v Jindř. Hradci. Kreslil Frant. Lego. — 36. Forma na pečivo svatomikulášské z r. 1821. Museum v Jindř. Hradci. — 37. Figurky sv. Mikulášů z trhu v Klatovech. Kreslil prof. Ferd. Vaněk. — 38—48. Mikulášské pečivo na Podřipsku. Kreslil Fr.

Homolka. — 49. Mikulášský marcipán. Abeceda marcipánová v České Třebové. Kreslil Karel Kuchta. — 50.— 52. Jihočeské hračky na trhu

Mikulášském : Třesolka, ježek, svět, zahrádka. Kreslil prof. K. Rozum.— 53. Pečivo Mikulášské v Roudnici. Hračky na mikulášském trhu: přes.lička, jelen, ptáček, ovce, "třesolka, ježek. Kreslil prof. Karel Rozum. — 54. Gert, pečivo Mikulášské v Roudnici. Gert ze suchýeh švestek. Kreslil prof. Karel Rozum. — 55. Čert, pečivo na sv. Mikuláše v Roudnici. Kreslil prof. K. Rozum. — 56. Čert, pečivo na sv. Mikuláše v Roudnici. Kreslil prof. K. Rozum. — 57.—61. Panáci (koledníci) z trhu Mikulášského v Klatovech. Kreslil proí. Ferd. Vaněk. — 62.—67. Panáci (koledníci) z Mikulášského trhu v Klatovech. Kreslil prof. Ferd. Vaněk. — 68. Panáci (koledníci) z trhu Mikulášského v Klatovech. Kreslil prof. F. Vaněk. — 69. Gerti ze sušených


3. Barborky s rozhrnutými vlasy v Nuzicích a Ratajích u Bechyně. Fotogr. Št. Dvořák.


Předchozí   Následující