Předchozí 0157 Následující
str. 134

ských zemí, z Drážďan atd. dáváme do ruky českému dítěti hračky, kterým děcko rozuměti může podle znalosti svého okolí, domácnosti, vsi, městečka. Konečně péčí Hořického družstva na první pohled poznáme, že jsou to hračky dětské české, úpravou, výzdobou, napodobením.

Zdravý domácí směr, který vane z výrobků Hračkářského družstva v Hořicích, v poslední době zračí se i ve snaze, které podepsaný v Českém Lidu v Článku o českých hračkách hájil, totiž aby se těžilo při okrasách, při volbě forem, při návodu malým řemeslníkům, jak budou robiti ze dřeva a pod. napodobeniny nábytku, nářadí, staveb atd., aby předkládaly se vzory a předlohy zase rázu a původu domácího. Srv. výborný článek p. Jana Kysela, učitele a člena, představenstva Družstva, v Revui učebných pomůcek, jenž také po důkladném studiu navrhoval tyto modely, které nesou český ráz, hlavně na základě našeho Českého Lidu.

Setkal jsem se v Praze s horlivým předsedou Hořického Družstva hračkářského, Drem. Párou, a hovořili jsme o snahách a cílech Družstva. Těšilo podepsaného, jak loňský článek v českém Lidu o hračkách Hořických, psaný" ovšem jen se stanoviska programu Českého Lidu,, znamenitě přišel vhod výboru Družstva jako upřímné uznání i doporučení posavadní činnosti. »A toho lidového umění českého nyní si bedlivě všímáme,« podotýkal pan Dr. Pára. »Pošleme obrázky nových hraček; to se potěšíte, jak se plní Vaše přání a požadavky na prospěch studia a šíření lidového umění již v útlé mysli vnímavých dítek,« dodal s patrnou chloubou . . .

Prohlížím zaslané obrázky a těším se opravdu,, jal? letos zvláště oddělení, které poskytuje dětem malé nástroje tesařské, truhlářské, zámečnické, zednické, hledí si předloh, vybíraných z lidového umění československého. Lomenice, dřevěné české chaloupky roubené, jejich vnitřní zařízení i zevnějšek, vhodně jsou tu prostudovány a ze studia toho šťastná ruka staví před oči dětem pěkné, rázovité ukázky. Malý řemeslníček může vyřezávati jetelové trojlístky, kalíšky, hranicky podle okének vlomenicích českých. Má na výběr ozdobu lišt, zábradlíček, rohatinek, misníků, všecko již naznačeno, předkresleno, jen se pustiti do práce.


2. Okénka ve slohu lidových lomenic.


Předchozí   Následující