Předchozí 0156 Následující
str. 133

českého lidového rázu hraček pro dítě české mohou vynésti i zdárné ovoce na poli svépomoci národohospodářské. Konečně tedy místo předra-žených,*křiklavých, neforemných a secesních hraček z Norimberka, z alp-


1 Nástroje malých řemeslníčků.


Předchozí   Následující